Tilskot frå marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Skriv ut

Formål: 

Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond har som overordna formål å fremje ei berekraftig utvikling og auka verdiskaping i marin sektor i Møre og Romsdal.

Kva kan du søke tilskot til?

Fondet støtter tiltak/prosjekt innan temaområde:

  • Styrke marint kunnskapsgrunnlag, og styrke arealplanlegging i kystsona gjennom interkommunale planar.
  • Tiltak for å hjelpe villaksen og fremje god sameksistens mellom havbruk og villaks.

Kven kan søke?

Kommunar, bedrifter og næringsnettverk, interesseorganisasjonar, utdannings- og forskingsinstitusjonar. Søkarar og prosjekt må ha forankring og aktivitet i Møre og Romsdal.

Søknadsfrist:

1.september 2020 

Korleis søker du?

Du sender inn søknaden via Regionalforvaltning. Sjå lenke under. 

Kontakt