Vassmiljøtiltak

Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion.

Skriv ut

Kva kan du søke tilskot til?

  • Tiltak som betrar miljøtilstanden i vassførekomstar 
  • Overvaking og kartlegging av miljøtilstand og effekten av tiltak
  • Formidlingsprosjekt som bidreg til å auke kunnskapen og forståinga om vassmiljø
  • Meir informasjon, sjå søknadsskjema

Kven kan søke?

Kommunar, vassområdeutval, organisasjonar og private

Søknadsfrist: 

Vi tek i mot og behandlar søknadar heile året.

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning.  Sjå lenke under.

Kontakt