Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar – Møremusikarordninga

Arrangør får gjennom denne ordninga tilskot til honorar og reisekostnader for profesjonelle musikarar.

Skriv ut

Profesjonell kunst- og kulturformidling skal gi innbyggarane eit relevant og mangfaldig kulturtilbod gjennom heile livet. Fylkeskommunen skal i samarbeid med andre legge til rette for gode rammevilkår for både kunstnarar, frivilligheita og aktørar i feltet.

Fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremmer og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt (Kulturlova § 4).

Ramma er på 1 000 000 kroner. 

Søknadsfrist

15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. august og 15. oktober

Formålet er å sikre gode profesjonelle musikktenester til kulturlivet og å legge til rette for kulturarrangement med høg kvalitet i Møre og Romsdal. Ved å støtte opp om dei profesjonelle musikarane sin kunstnarlege aktivitet legger ordninga til rette for at fleire kan bu og leve av kunsten sin i fylket.

 • Konsertarrangørar
 • Kulturinstitusjonar
 • Det frivillige musikklivet
 • Det lokale næringslivet
 • Andre organisasjonar

Bruk av profesjonelle musikarar som medverkar i/med:

 • alle typar konsertar
 • instruksjonsoppdrag
 • akkompagnement
 • arrangering og komponering i samband med konsertar
 • assistansespel i amatørensemble
 • profesjonelle ensemble
 • kulturelle innslag ved til dømes kurs, konferansar og møter, solistoppdrag, kursverksemd

Kommunar inkludert kulturskolar, fylkeskommunen, undervisningsinstitusjonar og private arrangement kan ikkje få tilskot.

Messing
Stjin Bjerbe  Alt-horn
Gaute Aamlid  Horn
Eric Dullaert  Horn
Tor Haram   Horn
Magnhild TafjordHorn
Gunnar Bech  Trombone
Geir Opaas Trombone
Skjalg Fladset-SkroveTrombone
Lars-Andrè Gudmundset Tuba
Rune Eide Trompet, Dirigent
Arild Brekken Trompet
Jens Kristian Mordal Trompet, messing
Kåre Nymark Trompet
Emil E. Holmesland Trompet
Jon Gorrie Trompet
Tom Gontier Trompet
Solvår Eriksen Trompet
Orgel, piano og trekkspel
Erik Fostervoll   Orgel
Asgeir HoffartPiano
Hedda Hansen Berg  Piano
Ilona Ruseckaite-Lapinskiene Piano
Norvald DahlPiano, jazz
Radmila Stojkovic  Piano, klassisk
Arne Torvik  Piano, rytmisk, jazz og klassisk
Dag-Filip Roaldsnes  Piano, rytmisk, jazz og klassisk
Martin Bredin  Piano, dirigent, arrangør og instruktør
Margaret Rensvik  Piano, cembalist og kordirigent
Rune Tylden Piano, orgel, tangent, instruksjon, direksjon og arrangering
Knut Ivar BøeTrekkspel
Strenger
Øystein SandbuktGitar
Arnt Inge Torheim  Gitar
Trond SalthammerGitar, folkemusikk og rock
Ketil StrandGitar
Frode GrønmyrGitar
Lars Martin VikBass, rytmisk
Kjetil GjelstenliBass, rytmisk
Sindre KlykkenBass, rytmisk 
Strykarar
Anna OstachowskaBratsj
Linda Bønes Bratsj
Per Kåre FossumCello
Samuel Skrede Cello
Zhala AliyevaCello
Jorunn Marie Kvernberg Fele, hardingfele
Torgeir Leivdal  Fele, hardingfele
Britt Elise Skram   Fele, hardingfele
Judit Toth SyltheFiolin
Ai-Ling Chiu  Fiolin
Sharleen Clapperton Fiolin
Synnøve Hammervold  Fiolin
Geir Heggdal  Fiolin
Karoy Kincses  Fiolin
Ove Kvangarsnes Fiolin
Martin Schiessler Fiolin
Steinar Rinde  Fiolin
Trond Harald Saltnes 

Fiolin

Øyvind Robak  Fiolin og bandoneon
Odd Sonntag Fiolin
Øystein Salhus  Fiolin
Tor Andreas Dyrseth  Kontrabass (klassisk)
Jostein Bolås Brødreskift Kontrabass
Slagverk
Jo Inge Nes Slagverk
Miki Campins Slagverk
Børre DalhaugSlagverk
Hans Petter Gyldenskog Slagverk
Arnt Olav Kaldvansvik  Slagverk
Simon Kongshaug Slagverk
Joachim Orvik Slagverk
Robert Sztorc Slagverk
Kiril Kirilov Slagverk
Treblåsarar
Bente Dyrhaug Fagott
Wojciech Ulatowski Fagott
Carina Sørum Øgaard Fløyte
Oskar Slettfjerding   Fløyte
Yuri Hashimoto   Fløyte
Jasmina CivicFløyte
Øyvind Granden Berg Fløyte
Stefan BockenKlarinett
Agnete S. TeigeKlarinett
Ebba Ringmar  Obo
Kjetil IngvaldsenSaksofon
Olav Tornes Saksofon
Peter WergeniSaksofon
Songarar
Sigrid Vetleseter Bøe Song, sopran
Lone Eines Song, sopran
Gail Opaas  Song, sopran
Marianne Ravn Stavseng  Song, sopran
Ole Andreas Silseth Song, tenor
Mathias Tvedten Song, baryton
Hallvard DjupvikSong, tenor
Stephanie LippertSong, sopran
Ole Andreas HøybergSong, baryton, rytmisk
Miriam VenåsSong, rytmisk/klassisk

Støtteordninga er open for nye søknadar heile året. Du søker støtte via Regionalforvaltning (lenke opnast i ny fane). Her kan du òg følge med på saksbehandlinga.

 • Arrangement med profesjonelle musikarar busett i fylket
 • Arrangement der frivillig musikkliv framfører saman med profesjonelle musikarar på scena
 • Arrangement som medverkar til måloppnåing i relevante dokument nedst på sida.

For å sikre eit best mogleg mangfald av kulturarrangement, blir det gjennom året gjort ei heilskapleg vurdering av type arrangement, type søkar, geografi, gjentakande søkarar på denne og andre
fylkeskommunale tilskotsordningar.

Søknaden skal sendes elektronisk via Regionalforvaltning og innehalde:

 • namn på arrangør, kontaktperson, arrangement og organisasjonsnummer
 • stad og dato for arrangementet (inkludert lokale og kommune)
 • kort beskriving av arrangementet, innhald, plan for gjennomføring, målgruppe, forventa
  deltakarar, samarbeidspartar, program
 • arrangementstype for eksempel ulike konsertar, assistansespel, instruksjon, seminar
 • namn på profesjonelle musikarar ein ønsker eller har avtalt å leige inn samt
  eventuelle frivillige som skal stå på scena saman med profesjonelle musikarar
 • budsjett som viser utgifter og inntekter (kostnads- og finansieringsplan). Musikarhonorar og
  forventa kostnader til reise må også komme fram
 • framdriftsplan (tidsplan for tiltaket)

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har normalt fire veker saksbehandlingstid for
søknadar om tilskot, frå første yrkedag etter søknadsfrist.

 • Innleigde profesjonelle musikarar skal behandlast likt og lønnast etter bransjestandard.
  Arrangørane må sjå til Creo sine satsar, eller nasjonale satsar for Den kulturelle skolesekken
  (DKS).
 • Godtgjering for reise, diett og naudsynt overnatting skal skje etter Statens regulativ (lenke
  opnast i ny fane).
 • Det skal gå klart fram av kunngjering (annonse/plakatar/program og liknande) at arrangementet blir støtta av Møremusikarordninga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Du kan laste ned logo ved å følge denne lenka.
 • Det blir ikkje gitt støtte til arrangement som har blitt gjennomført før søknadsfristen.
 • Arrangement får ikkje støtte når framføringsdato er under 4 veker etter søknadsfrist.
Fylkeskommunen kan kontrollere at vilkåra er oppfylt

Møre og Romsdal fylkeskommune kan gjennomføre kontroll om at vilkåra for tilskotet etter ordninga er oppfylt. Søkar plikter på førespurnad å legge fram alle opplysningar som er nødvendig for at fylkeskommunen kan gjennomføre ein slik kontroll. Dette er heimla i bevilgningsreglementet § 10.

Fylkeskommunen kan krevje tilskot tilbakebetalt
 • Tildelinga gjeld det som står i søknaden og vilkåra i tildelingsbrevet. Dersom tiltak i søknaden blir endra utan godkjenning, kan vi trekke tildelinga tilbake.
 • Dersom søkar gir ufullstendig eller feilaktige opplysingar i søknaden, og dette fører til at tilskotet blir utbetalt på feil grunnlag eller for mykje, kan tilskotet heilt eller delvis bli kravd tilbake.
 • Dersom fylkeskommunen utbetaler feil beløp, skal det som er utbetalt for mykje betalast tilbake.
 • Dersom de ikkje oppfyller vilkår og rapporteringskrav blir tilskotet automatisk trekt tilbake etter 3 år, utan varsel.
Rapport og rekneskap
 • Det skal sendast inn rapport og rekneskap i Regionalforvaltning for bruk av tilskotet seinast tre månader etter at tiltaket er gjennomført.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap for tiltaket. For tildelingar under 200 000 kroner skal sluttrekneskapen vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen.
 • For tildelingar på 200 000 kroner eller meir er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.
 • Rapporten skal innehalde namn på musikar(ar) som blei brukt, kort beskriving av arrangementet og tal på deltakarar/publikum.
 • I rekneskapsrapporten skal musikarhonorara vere synleggjort.

Vedtak om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er klagerett på dette vedtaket etter reglane i lova.

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program,
informasjonsdokument, rapportar og liknande.

Det skal komme fram i eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal
fylkeskommune.

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.