Tilskot til lokale kulturbygg

Desentralisert ordning for lokale kulturbygg er delegert til fylkeskommunen frå Kulturdepartementet.

Skriv ut

Søknadsfrist

Send søknad til kommunen innan 15. februar.
Kommunen skal sende godkjent søknad, med vedlagt kommunal prioritering, til Møre og Romsdal fylkeskommune innan 1. mai.

Formålet med ordninga er å bidra til å realisera egna lokale, bygningar og utearenaer som gir rom for ulik kulturell verksemd.

Andelslag (der alle som ønsker det kan være med), kommunar, stiftingar eller organisasjonar med demokratisk oppbygging kan søke. Vilkår for at ein organisasjon kan stå som søkar, er at kommunen eller fylkeskommunen slår fast at utforming av bygget, vedtekter og driftsplan gjer det til eit allment kulturbygg.

Søkar må vere registrert i Einingsregisteret og tildelt organisasjonsnummer.

For andelslag og stiftingar skal vedtektene førehandsgodkjennast av fylkeskommunen.

Kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for biletkunst. Tilskot kan òg bli gitt til etablering av livsnøytrale seremonirom.

Midlane kan nyttast til nybygg, tilbygg/ombygging av eksisterande kulturlokale og kjøp/ombygging av andre lokale til kulturbygg.

Det blir ikkje gitt tilskot til kjøp av grunn, dekking av gjeld eller til utgifter til arbeid utanfor 1 m frå yttergrensa til anlegget.

Når ordninga er open kan du søke støtte via Anleggsregisteret, sjå lenke under. Her kan du òg følge med på saksbehandlinga.

  1. Lokale kulturhus skal vere opne for all lovleg kultur- og organisasjonsverksemd.
  2. Lokala må være planlagde ut frå definerte behov og bør vere fleksible.
  3. Kulturhusa bør lokaliserast sentralt i lokalsamfunnet eller regionen.
  4. Huseigar utformar sjølv nærare reglar for bruk av huset, innanfor intensjonane i pkt. 1. Huseigar har moglegheit til å forby servering av alkohol i huset.
  5. Oppstår det tvist om bruk av huset, blir tvisten avgjort av kommunestyret eller den kommunestyret delegerer mynde til.
  6. Dersom huset ikkje lenger blir brukt i samsvar med opphaveleg formål, kan det medføre at motteke spelemidlar må tilbakebetalast.

Retningslinjer for tilskotsordninga kan du laste ned ved å følge denne lenka (PDF).

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.