Tilskot til verdiskaping innan kulturell og kreativ næring

No kan du søke støtte om tilskot til samarbeid om å utvikle og styrke verdiskapinga innan kulturell og kreativ næring i Møre og Romsdal.

Skriv ut

Ramma for 2022 er på 600 000 kroner, det er også satt av tilsvarande beløp for 2023. 

Fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremmer og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt (Kulturlova § 4). 

Søknadsfrist: 15. februar 2023 

Gjennom tilskotsordninga vil Møre og Romsdal fylkeskommune oppmuntre til samarbeid om innovasjon, berekraft og konkurranseevne gjerne på tvers av bransjar og sektorar. Tilskotet skal legge til rette for nye berekraftige forretningsområde, næringsutvikling, samt å styrke entreprenørskap og innovasjon innan kulturell og kreativ næring.   

Kulturell og kreativ næring inkluderer bransjane visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, arkitektur, design, mote, film og dataspel. 

 • Innovasjonsmiljø, f.eks. inkubator, næringshage, hoppid.no-kontor  
 • Næringsklynger og nettverk  
 • Kunst- og kultur institusjonar 
 • Bransjebyggande aktørar  

Enkeltverksemder kan søke om midlar frå tilskotsordninga på vegne av etablerte nettverk, næringsklynger eller nye samarbeid. Søker må vere ei juridisk eining, og ha forretningsadresse i Møre og Romsdal. Du kan ikkje søke støtte til prosjekt for enkeltpersonar eller i enkeltverksemder. 

Søkar må ha regionalt nedslagsfelt innan kulturell og kreativ næring. 

Du kan få tilskot til prosjekt eller tiltak som gir auka nærings-, marknads- og forretningskompetanse og/eller betre bransjesamarbeid i Møre og Romsdal. 

Du kan også få tilskot til samarbeidsprosjekt som bidreg til å svare på og løyse ei regional utfordring/problem innan kulturell og kreativ næring. Prosjektet skal gje regional meirverdi og varig gevinst for næringa. «Problemet eller utfordringa» skal vere tydeleg formulert i prosjektsøknaden, og det må komme klart frem korleis akkurat ditt prosjekt bidreg til å løyse det. 

Kvalitetskriterier: Søknaden blir vurdert kvalitativt ut frå fem kriterium. Gjer deg kjent med desse tidleg i prosessen, for å sikre at prosjektet svarer på utlysinga og leverer på alle. Kriteria er:  

 • relevans for næringa (dekker eit behov)  
 • kvalitet på prosjektet sitt innhald og aktivitetar (resultatmål og tiltak) 
 • varige resultat (nytteverdi ut over prosjektet, gevinst og effekt)  
 • vilje til å dele prosjektet sine resultat og læring frå arbeidet  
 • prosjektleiing og organisering (ansvar) 

Vi gir ikkje støtte til ordinær drift, kulturproduksjon eller arrangement (konserter, turnear, framvisingar, utstillingar m.m.) eller forsking. 

Søknad skal sendast via Regionalforvalting. Før du sender søknaden, kan du gjerne du kontakte saksbehandlar for å avklare om prosjektet fell innanfor ramma for ordninga. I Regionalforvalting kan du òg følge med på saksbehandlinga.  

 • Prosjektbeskriving  
 • Organisering av prosjektet (leiing og samarbeidspartnarar)  
 • Kostnadsplan
 • Finansieringsplan  
 • Gevinstar eller forventa effekt  

Treng du hjelp til utfylling av søknaden? Ta ein titt på dette dokumentet for innspel til kva vi ser etter i søknaden (lenke opnast i ny fane).

Tilskotet gjeld for prosjektet slik det er skildra i søknaden. Dersom de endrar på prosjektet utan vår godkjenning, kan vi trekke tilskotet tilbake.  

Tilskotet er normalt avgrensa inntil femti prosent av det prosjektet kostar.  

Tilskotet kan bli redusert dersom prosjektet viser seg å koste mindre enn de hadde budsjettert med. Eigenandel kan både vere i form av anna finansiering (midlar) og arbeidstimar. Ein arbeidstime har verdi på 700 kroner.

Vedtak om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er klagerett på dette vedtaket etter reglane i lova. 

Det skal gå fram av program, informasjonsdokument, rapportar og liknande at de har mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Les elles gjeldande vilkår for kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune (lenke opnast i ny fane).  

Rapporten og utbetalingsoppmodning sendast inn via Regionalforvaltning innan fristen. Logg inn og finn søknaden som er innvilga, og be om utbetaling. 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.