Ungdomsmidlane

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal deler ut 250 000 kr, fordelt på to ganger i året til prosjekt for ungdom i heile fylket. Tilskotet blir delt  ut til prosjekt som skapar engasjement og skal gå til aktivitetar for ungdom mellom 13 og 19 år, som ikkje får anna støtte av fylkeskommunen.

Skriv ut

Kven kan søke?

Ungdomsmidlane skal gå til prosjekt som bidrar til ungdomsengasjement og alternative aktivitetar for ungdom

Kva ser vi etter?

Vi ønsker å støtte prosjekt som:

 • Samlar ungdom
 • Gir positiv effekt over lenger tid
 • Er opent for fleire

Eksempel på kva du kan søke om er:

 • Diverse utstyr
 • Pengar til arrangement

Slik søker du:

Du kan søke mellom 1. mars til 1. april og 1. november til 1. desember

Søknadsskjema vil vere tilgjengeleg i søknadsperioden. 

Søknaden skal innehalde:

 • Kva du søker støtte til
 • Korleis dette er bra for ungdom
 • Budsjett (innkjøpsliste)

Søkar vil automatisk få ei bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn. Dersom du ikkje mottek e-post, er ikkje søknaden sendt inn. 

Viktig informasjon:

 • Når søknadane er behandla i Ungdomspanelet vil alle søkarar få tilsendt tilsagnsbrev eller avslag. Brevet inneheld informasjon om kva ein gjer vidare
 • Ungdomsmidlane vil ikkje bli utbetalt før det er sendt inn kvittering/faktura
 • Dersom du får tildelt støtte, må du bruke opp pengane innan tidsfristen.
 • Dei som har fått støtte, kan bli kontrollerte av Ungdomspanelet eller fylkesrevisjonen i etterkant for å sikre at pengane blir brukte til det formålet det er søkt om.
 • Alle søknader som blir sendt inn blir rekna som offentlege dokument, og vil bli lagt ut på postlista til fylkeskommunen slik at dei blir synlege for eksempel media. 

 

Dokumenter

Kontakt