Ungdomsmidlane

Held du på med noko spennande som du treng økonomisk støtte til? Ungdomspanelet i Møre og Romsdal delar kvart år ut kroner 250 000 til ungdomsaktivitetar rundt om i fylket.

Skriv ut

Formål:

Tilskotet blir gitt til prosjekt som bidrar til ungdomsengasjement og skal gå til alternative ungdomsaktivitetar ikkje får anna støtte frå fylkeskommunen.

Kva kan du søke tilskot til?

Søk på konkret utstyr og/eller reelle utgifter. Ungdomspanelet støttar ikkje generelle driftsutgifter.

Kven kan søke? 

Ungdom

Søknadsfrist:

1. april og 1. desember

Korleis søker du:

Skriv kortfatta og enkelt. Hugs å legge ved ei økonomisk oversikt (budsjett) slik at ungdomspanelet ser korleis de har tenkt å bruke midlane.  Søknadskjemaet blir lagt ut ca 1 mnd før søknadsfristen. 

Vi gjer merksam på at alle søknader som blir sendt inn blir rekna som offentlege dokument, og vil bli lagt ut på postlista til fylkeskommunen. 

 

Søknad Ungdomsmidlane 1. desember 2021

Når du sender inn søknad får du ei kvittering på e-post. Om du ikkje finn kvitteringa, ta kontakt med rådgivar som er oppført nede på sida her. For å få søknaden godkjent, må du sende inn budsjett/kostnadsoverslag. Vi anbefalar at du lastar opp dokument  i pdf-format og at du ikkje brukar Internet Explorer som nettlesar. 

 

Budsjett eller andre vedlegg, i pdf-format

Dokumenter

Kontakt