Ungdomsmidlane

Held du på med noko spennande som du treng økonomisk støtte til? Ungdomspanelet i Møre og Romsdal delar kvart år ut kroner 250 000 til ungdomsaktivitetar rundt om i fylket.

Skriv ut

Formål:

Tilskotet blir gitt til prosjekt som bidrar til ungdomsengasjement og skal gå til alternative ungdomsaktivitetar som elles ikkje får støtte frå det ordinære budsjettet til fylkeskommunen.

Kva kan du søke tilskot til?

Søk på konkret utstyr og/eller reelle utgifter. Ungdomspanelet støttar ikkje generelle driftsutgifter.

Kven kan søke? 

Ungdom

Søknadsfrist:

1. april og 1. desember

Korleis søker du:

Skriv kortfatta og enkelt. Hugs å legge ved ei økonomisk oversikt (budsjett) slik at ungdomspanelet ser korleis midlane er tenkt brukt.  Søknadskjemaet blir lagt ut ca 1 mnd før søknadsfristen. 

Vi gjer merksam på at alle søknader som blir sendt inn blir rekna som offentlege dokument, og vil bli lagt ut på postlista til fylkeskommunen. 

Dokumenter