Bestill time for karriererettleiing

Vi har fått tilbakemelding om at nokon har problem med å sende inn bestillingsskjema. Om du får feilmelding når du prøvar å sende det inn, send ein e-post til hilde.meringdal@mrfylke.no

E-posten må innehalde: 

  • namn
  • kjønn
  • telefonnummer
  • bustad/kommune
  • alder
  • om du har norsk som morsmål
  • om du er i arbeid
  • høgaste fullførte utdanning
  • Kva er målet for samtalen med oss?

Bestill time her - karriererettleiing

Bestille time for karriererettleiing hos Karriere Møre og Romsdal

Kryss av det som passar best

Kontakt