Tips til kva du bør tenke på før rettleiinga

Nyttig å tenke over før samtalen:

 • Kva er den viktigaste årsaka til at du ønsker karriererettleiing?
 • Kva ønsker du spesielt å få hjelp til?
 • Korleis ser dine ønsker ut for framtida?
 • Kva draumar har du?
 • Kva for moglegheiter har du tenkt på?
 • Kva tror du skal til for at du skal nå måla dine?
 • Kva er dine største utfordringar i høve til jobb eller utdanningssituasjon i framtida?
 • Korleis vil du beskrive deg sjølv som person?
 • Kva opplever du er viktig for at du skal trives på ein arbeidsplass?
 • Kva likar du godt å gjere  når du jobber og/eller når du har fri?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller yrkessamanheng?
 • Kva er du spesielt god til?
 • Kva for kompetanse eller eigenskap treng du å utvikle eller jobbe med framover?
 • Kva hindrar deg i å kome vidare?
 • Kva kan hjelpe deg å kome vidare?

Kva kan du forvente av oss?

 • Fortruleg og nøytral profesjonell karriererettleiing
 • Kartlegging og refleksjon over dine ønsker, interessar, behov og føresetnader, samt dine personlege eigenskapar og kompetansar
 • Kunnskap om nødvendig informasjonsinnhenting
 • Hjelp med CV, søknad og jobbintervju
 • Hjelp til sjølvhjelp
 • Støtte og utfordring
 • Testverkty etter behov
 • Samtaletid om lag 1 time
 • Observatør kan vere med i samtalen

Dette forventar vi av deg:

 • Du er ærleg og direkte i dine samtaler med rettleiaren
 • Du er villig til å reflektere over personlegdom, behov, ønsker og arbeidsliv
 • Du er klar for å undersøkje ulike moglegheiter
 • Du er klar for å ta omsyn til tilbakemelding/observasjonar frå rettleiaren
 • Gjere ferdig alt som er avtalt mellom timane
 • Kome til avtalt tid, eller avbestill timen i god tid
 • Seie ifrå til rettleiaren med ein gong om noko ikkje fungerar for deg i samtalen

 

Samtalane er konfidensielle og fortrulege.

Velkomen til karriererettleiing!