Opplæringskontor

Fleire bedrifter kan gå saman om å gi lærlingar og lærekandidatar læretid i bedrift. Bedrifter som organisere seg på denne måten, blir kalla eit opplæringskontor. Opplæringskontora eller opplæringsringane må vere godkjent av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda. 

Les meir om opplæringskontor her.

Har du spørsmål, ta kontakt med det aktuelle opplæringskontoret. Her finn du også ei oversikt over opplæringskontor i Møre og Romsdal.

Snarvegar