Læremiddel og digitale tenester

Du har tilgang til fleire digitale tenester og læremiddel på dei vidaregåande skolane våre.

Utvalet vil variere noko frå skole til skole. Ta kontakt med skolen din for å finne ut kva dei tilbyr. 

Elevane har rett til læremiddel på ønska målform, nynorsk eller bokmål. Du kan lese meir om retten du har til målform her.

Det første du får opp når du er pålogga nettverket til skolen, er Elevportalen.

På Elevportalen får du mellom anna tilgang til ei rekke tenester som du treng i undervisninga og som gjer det lettare å finne fram i informasjonen.

Elevportalen er også tilgjengeleg frå skolen si nettside under fana "framsida". 

It's learning er læringsplattforma (LMS) til Møre og Romsdal fylkeskommune. Ein LMS er både eit administrativt system for skolen og eit elektronisk læringssystem der lærarar og elevar kan organisere faga i ulike rom og mapper. I itslearning kan elevar og lærarar kommunisere med hjelp av chat, epost og forum

SkoleArena er karakter- og fråværssystemet til elevar og lærarar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 Her fører alle lærarar fråveret ditt og karaktarane dine, og du kan sjølv melde fråver og sjekke at alt er rett ført.

Vi  anbefaler at du sjekker kvar gong du har vore borte frå skolen, slik at dette blir rett. Alle merknader i orden og oppførsel blir også ført her. Foreldre/føresette har eiga pålogging.

På Nasjonal digital læringsarena (NDLA) finn du gratis digitale læringsressursar i mange fag. NDLA tilbyr også fleire andre ressursar, for eksempel opplæring i korleis du lagar blogg, video, tankekart m.m.

Mange skular tilbyr gratis hjelpeprogram til PC for elevar med lese-eller skrivevanskar. Ver merksam på at ikkje alle hjelpeprogram støttar MAC.

Fleire skolar har løysingar som gjer at du kan skrive ut frå di eiga maskin. Ta kontakt med skolen om dette.

Du kan bruke di eiga e-postadresse (hugs å opplyse om denne til skolen), men dersom du ikkje har frå før eller ikkje ønsker det, får du ei ungweb-adresse og kan lese e-posten din på skolepost.mrfylke.no. Du må logge deg inn med FEIDEkontoen din. Du kan også lese denne eposten på mobiltelefonen din.

NB!Dersom du ikkje registrerer di private e-post hos skolen, vil viktige e-postar bli sendt til ungweb-adressa di, så denne må du sjekke ofte.

I tillegg til å lese og sende e-post, kan du bruke ei felles adressebok som har e-postadressene til alle elevar og lærarar i fylket. Denne epostadressa er sikra av spam- og virusvaskar til fylket.

Sjekk skolepost.mrfylke.no

Følgande program skal vere tilgjengeleg på datamaskina di:

  • Antivirusprogram - AVG eller Microsoft Security Essentials - pass på at det er oppdatert til ei kvar tid. Det er lurt at du også har dataverktøy som "vaskar" maskina di for eventuelle spionprogram
  • Nettlesar - Internet Explorer og Chrome. Det er lurt å ha minst to dersom du har problem med å åpne digitale ressursar.
  • Kontorstøtteprogram: tekstbehandlarar, rekneark, presentasjon - Microsoft Office (desse får du gratis frå skolen din) - Når du leverer skulearbeid på Its learning skal desse vere i eit lesbart format
  • PDF-lesar - Adobe reader

Som elev på skolen har du tilgang til digitale ordbøker, Ordnett+ og Clarify. Du får meir informasjon på skolen.

Vi har tre versjonar av Ordnett:

  • Programvaren Ordnett Pluss som lastast ned på maskina di. NB! For programvaren Ordnett Pluss må ein laste ned lenka du får på skolen, her fungerer ikkje FEIDE-id. 

Ordnett Pluss gir deg tilgang til ordbøker direkte frå PCen, enten du er kopla til Internett eller jobbar offline.

Ordnett Pluss har eit eige minimodus som let deg enkelt slå opp ord medan du arbeider i andre program. I denne artikkelen finn du informasjon om korleis du installerer pakken frå Kunnskapsforlaget som dei vidaregåande skolane har lisensar på.

Installeringspakkar

Windows

Avinstallere: For å få tilgang til ny versjon av Ordnett, må du avinstallere gamal versjon av Ordnett PLUSS. Dette gjelder kun for Windows.

Slik gjer du: Gå til c:\ordnettpluss 'Gå til kontrollpanel' og 'Legg til og fjerne programmer'. Velg programvaren 'Ordnett Pluss' og trykk 'Fjern'.

Lenke for installering:

Ordnett Pluss for Windows kan du laste ned frå den adressa du får på skolen (lenkene skal brukast for nye installasjonar. Dersom de allereie har installert treng de ikkje å gjere noko). (Denne programpakken inneholder alle ordbøkene og er ferdig registrert mot Kunnskapsforlaget)

Framgangsmåte:

Klikk på lenka du får tilgang til på skolen

Velg kjør Programvare og ordbøker blir installert og følg instruksjonane

Restart maskina

Ordnett PLUSS-ikonet ligg på skrivebordet og programvara er klar til bruk. Første gong dobbeltklikkar du på ikonet og kjem til ei nettside frå Kunnskapsforlaget. Her står det at du må bruke passord og brukarnamn. Dette kan du sjå bort frå.

Problem med installeringa?

Får du problem så følg denne oppskrifta:

1. Lukk programmet. Gå til Start-knappen velg "Nullstill programmets datafiler" i mappa Ordnett Pluss:

Start programmet på nytt.

Dersom dette ikkje fungerer:

2. Lukk programmet. Slett katalogen som heiter "ordnettpluss". Ligg som regel rett på harddisken (C:\ordnettpluss). Start programmet på nytt.

Dersom dette heller ikkje fungerer:

3. Avinstaller heile programmet. Slett katalogen "ordnettpluss" (sjå pkt 2). Installer den nye fylkespakken (sjå linken over).

Mac

Lenke for installering: Ordnett Pluss for Mac  kan du laste ned frå den lenka du får frå skolen.

Framgangsmåte:

1.Trykk på lenka for å laste ned installasjonspakken

2.Dobbeltklikk på pakken for å åpne pakken

3.Dobbeltklikk på pakke-ikonet

4.Følg installasjonsinstruksjonene som kjem og oppgi passordet for maskina når du blir bedt om dette

5.Etter installasjonen, ligger programmet i programmappa og som snarvei i Launchpad

Tips:

Får du spørsmål om brukarnamn og passord, så slett mappa ordnettPluss som ligg på heimeområdet ditt(I Finder, velg Gå Hjem). Da vil brukardata frå pakken bli kopiert inn på nytt.

ordnett.no

ordnett.no er ei språk- og ordbokteneste som gir deg tilgang til ei rekkje elektroniske ordbøker frå datamaskina di. Du går inn på tenesta frå ein vanleg nettlesar (f.eks. Internet Explorer, Firefox eller Safari) frå ein PC, Mac eller andre datamaskiner.

Ordnett.no er tilgjengeleg frå skulenettverket, men kan også brukast heimanfrå. Logg inn med den vanlege FEIDE-brukaren din.

Clarify kan du laste ned på mobil, nettbrett, PT og/eller Mac. Du installerer Clarify-appen direkte frå app-store eller via www.clarify.no/logg-inn. Velg koble til med FEIDE og logg inn med Feidebrukaren din.