Feil på skoleskysskortet?

 

Kontaktskjema ved feil på skoleskysskort

Bruk dette kontaktskjemaet til å melde inn feil på skoleskysskortet

Har eleven motteke eit vedtak om innvilga skoleskyss for det aktuelle skoleåret?