Pedagogisk psykologisk teneste i vidaregåande opplæring (PPT vgo)

Alle elevar, lærlingar og lærekandidatar i vidaregåande opplæring har rett på pedagogisk-psykologisk rådgiving. PPT vgo skal også hjelpe skolane og lærebedriftene med å legge til rette opplæringa slik at alle lærer på ein god måte.

Kva slags hjelp gir PPT vgo?

PPT vgo kan gi elevar, lærlingar eller lærekandidatar råd og rettleiing om opplæringssituasjonen. Det kan til dømes vere fagvanskar eller personlege eller sosiale utfordringar. PPT  kan gjennomføre utgreiingar og gi rettleiing i forbindelse med spesialundervisning. Om det er nødvendig og ønskeleg, kan PPT vgo samarbeide med andre instansar som psykiatriske poliklinikkar, NAV og helsestasjonar. Dei som arbeidar i PPT vgo har teieplikt. 

Kven kan be om hjelp frå PPT vgo?

Elevar, lærlingar og lærekandidatar kan be om hjelp til å få vurdert fagvanskar eller andre lærevanskar, dei kan også ta kontakt om dei opplever eit dårleg læringsmiljø.

PPT vgo kan gi råd om kva tiltak som gjer det lettare å lære. Skolane kan be PPT vgo om hjelp til kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge til rette for god læring. For dei som ønsker å få vurdert om ein har behov for spesialundervisning, er PPT vgo sakkunnig instans. 

Korleis få kontakt med PPT vgo når du er elev?

Elevar kan ta kontakt med PPT vgo sin kontaktperson på skolen eller ta direkte kontakt med det næraste PPT-kontoret. Det kan oftast vere lurt å først snakke med kontaktlærar eller rådgivar om det du opplever som vanskeleg i opplæringssituasjonen. Dei kan hjelpe deg med å opprette kontakt med PPT vgo.

Korleis få kontakt med PPT vgo når du er lærling eller lærekandidat?

Lærlingar og lærekandidatar kan ta kontakt med PPT vgo-kontoret du kjenner frå før dersom du har behov for dokumentasjon på vanskar. Dersom det er behov for å få hjelp til å få lagt til rette opplæringa i bedrifta kan du  sende inne skjemaet Bestilling av PPT-tenester for vidaregåande opplæring i bedrift . 

Dersom ein elev ber om å få vurdert retten sin til spesialundervisning, skal PPT vgo utarbeide ei sakkunnig vurdering som gjer greie for den vansken eleven har, og gi råd om kva for tiltak skole bør sette i verk for å hjelpe eleven til å få eit godt læringsutbytte.

Det er Opplæringslova som gjeld i dette arbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeida ein mal for sakkunnig vurdering om rett til spesialundervisning (Mal 4)

Her er ein rettleiar til sakkunnig vurdering om rett/ikkje rett til spesialundervisning. 

PPT vgo i Møre og Romsdal fylkeskommune tilhøyrer avdeling for Kompetanse og næring (KON)  i seksjon for Karriere og oppfølging. Den operative PP-tenesta er levert av 11 kommunale PPT vgo-kontor fordelt på heile fylket. Denne tenesta er regulert gjennom avtalar med kravspesifikasjon.

Du kan ta direkte kontakt med den fylkeskommunale PPT vgo her

Eller ta kontakt direkte med eit av dei kommunale PPT vgo-kontora som leverer tenester til dei vidaregåande skolane.

PPT vgo er organisert i 10 kommunale og interkommunale PPT-kontor (PP-kontor). Dei tilsette i PPT vgo er pedagogar og psykologar med kunnskap om den vidaregåande opplæringa.

Ta kontakt med PPT vgo-kontoret som ligg nærast den aktuelle vidaregåande skolen eller bedrifta.
​​​​​

PPT for Molde og Aukra:

Besøksadresse: Godtfred Lies Plass 4, Molde, postadresse: Rådhusplassen 1, 6413 Molde, telefon: 960 92 270, Organisasjonsnr: 973994573
Betener desse skolane: Molde vgs, Romsdal vgs, Fannefjord vgs, Hustadvika vgs, Gjermundnes vgs og Tøndergård skole og ressurssenter

Send sikker digital post til oss - Molde kommune

PPT for Surnadal og Rindal:

Postboks 46, 6656 Surnadal, telefon: 71 65 78 80, Organisasjonsnr: 974016850
Betener Surnadal vgs

Svar Ut/Inn med org.no

PPT for Herøy:

Herøy helsesenter, Eggesbøvegen 11, 6091 Fosnavåg, telefon: 70 08 17 40, Organisasjonsnr: 974616904
Betener Herøy vgs

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/964978840

PPT for Ulstein, Hareid, Volda og Ørsta:

Besøksadresse: Blåhuset 3. etasje, Vikemyra 1, postadresse: Postboks 200, 6067 Ulsteinvik, telefon: 70 01 75 00, Organisasjonsnr: 975319164
Betener desse skolane: Volda vgs, Ørsta vgs , Ulstein vgs

Send digital post

PPT for Sykkylven: 

Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven, Haugneset 20, 6230 Sykkylven, telefon: 70 24 65 00, Organisasjonsnr: 974618648
Betener Sykkylven vgs

Svar Ut/Inn med org.no

PPT for Stranda: 

Besøksadresse: Øynasenteret, Stranda, postadresse: Øyna 13, 6200 Stranda, telefon: 70 26 80 00, Organisasjonsnr: 874618012
Betener Stranda vgs og Vestborg privatskole

Svar Ut/Inn med org.no

PPT for Rauma: 

Rådhuset, 6300 Åndalsnes, telefon: 71 16 66 00, Organisasjonsnr: 974747987
Betener Rauma vgs

Kontakt oss med eDialog - Rauma kommune

PPT for Ytre Nordmøre: 

Rådhusbakken 3, 6522 Frei, telefon: 71 57 52 55, Organisasjonsnr: 974780259
Betener desse skolane: Kristiansund vgs og Atlanten vgs

Kontakt oss med eDialog - Kristiansund kommune

PPT for Ålesund: 

Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgt.11, Ålesund, postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund, telefon: 70 16 25 00, Organisasjonsnr: 974573601
Betener desse skolane: Ålesund vgs, Borgund vgs, Spjelkavik vgs, Akademiet Ålesund og Haram vgs

Send digital post

PPT for Sunndal og Tingvoll:

Pb. 120, 6601 Sunndalsøra, telefon: 71 69 90 00, Organisasjonsnr: 974619865
Betener Sunndal vgs og Tingvoll vgs

Send digital post

 

Snarvegar

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.