Jobb på fylkesvegavdelinga

Fylkesvegavdelinga skal vere det sterkaste samla fagmiljøet innan planlegging, bygging, drift, vedlikehald og forvaltning av tunnelar, bruer, kaier og vegar i Møre og Romsdal. 

Det er for tida ingen ledige stillingar lyst ut. 

Bilde av tre personar i arbeidsklede med ei bru i bakgrunnen

Foto: Kristoffer Antonsen