Dispensasjon frå byggegrenser

Skal du sette opp eit byggverk langs vegen? Da må søke om løyve til det.

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt ei rammeplan for avkøyrsler og differensierte byggegrenser. Før du søkjer, bør du sjekke kva haldningsklasse vegen din har. Haldningsklassen viser om byggegrensa langs vegen din er 50, 30 eller 20 meter. Klikk på vegen din i kartet for å få ei forklaring på haldningsklassen.

Send inn søknad om dispensasjon frå byggegrenser