Søknad om avkøyrsler

Skal du bygge eller endre avkøyrsle på ein eigedom som ligg langs ein fylkesveg?

Når treng du godkjenning frå fylkeskommunen?

Du treng godkjenning frå fylkeskommunen om du skal:

  • bygge ny avkøyrsle
  • flytte avkøyrsle
  • endre eller utvide bruken av ei avkøyrsle

Med avkøyrsle meines tilknytningspunktet mellom eigedommen og ein offentleg veg, eller mellom privat og offentleg veg. 

Sjekk vegen din

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt ei rammeplan for avkøyrsler og differensierte byggegrenser. Før du søkjer, bør du sjekke kva haldningsklasse vegen din har. Haldningsklassen gir føringar for kva krav som blir stilt og kva haldning du kan vente til søknaden din. Klikk på vegen din i kartet for å få ei forklaring på haldningsklassen.

Send inn søknad om avkøyrsel.