Søknad om avkøyrsler

Planlegg du å bygge ny, endre eller utvide eksisterande avkøyrsle? Da må du søke løyve til det.

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt ei rammeplan for avkøyrsler og differensierte byggegrenser. Før du søkjer, bør du sjekke kva haldningsklasse vegen din har. Haldningsklassen gir føringar for kva krav som blir stilt og kva haldning du kan vente til søknaden din. Klikk på vegen din i kartet for å få ei forklaring på haldningsklassen.

Send inn søknad om avkøyrsel.