TT-ordninga

Transporttenesta (TT) er eit tilbod om drosjetransport frå dør til dør til personar som på grunn av funksjonshemming har vesentlege vanskar med å reise kollektivt.  

Fylkestinget vedtok i sak T 0046-23 mellom anna nye retningsliner gjeldande frå og med 1. januar 2025 og at TT-budsjettet frå og med 2024 vert redusert frå 15 millionar kroner til 10 millionar kroner. Som ein konsekvens av vedtaket må talet på brukarar i ordninga reduserast.

Vedtaket inneheld mange detaljar og fylkeskommunen vel difor på dette tidspunktet å avgrense den utsende informasjonen noko, for heller å sende ut meir informasjon i løpet av 2024. 

Ver merksam på følgjande i 2024:

 • Det vert innført eigenandel på 40 kroner per reise frå 1. januar 2024
 • TT-kortet kan ikkje brukast til å dekkje eigenandelen
 • Brukarar som per dags dato i år ikkje har nytta TT-midlane vert teken ut av TT-ordning
 • Frå og med dags dato vert ingen nye brukarar teken inn i TT-ordninga 
 • TT-brukarane må innan 1. oktober 2024 søkje om TT-midlar for 2025 etter dei nye retningslinene
 • Det vert oppretta venteliste for søkjarar som fyller kriterieriene og ikkje får tilbod om reisestøtte

Spørsmål knytt til innhaldet i ovannemnde rettast til brukar sin bustadkommune.
 

TT- ordninga er ikkje ein lovfesta rett, men er eit tilbod som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr innbyggarane i fylket.

TT- ordninga er meint å dekke fritidsreiser for brukaren, og ikkje reiser betalt av andre. Dette gjeld for eksempel reiser ved behandling hos lege/sjukehus, der NAV/Helseforetaka betalar reisa.

For deg som har varige flyttingsvanskar og ikkje kan reise til og frå arbeids- eller utdanningsstad med offentlege kommunikasjonsmiddel, kan du hos søkje NAV om stønad til arbeids- og utdanningsreiser. Ordninga inneber at du kan få transport med drosje til og frå arbeid eller skule. Her finn du detaljert informasjon om NAV sitt tilbod: Arbeids- og utdanningsreiser

Ordninga blir administrert av fylkeskommunen, men det er kommunane står for godkjenning av nye brukarar i samsvar med retningslinjene. Dersom du ønsker å bli vurdert som brukar, må du altså ta kontakt med heimkommunen din.

I dei fleste drosjene vil saldo på kortet komme fram direkte ved å trekke det gjennom taksameteret. Du kan også kontrollere saldoen ved å ein av følgande måtar:

 • Gå inn på nettsida:  www.rtt.no/tt
 • send sms med brukernummer til 404 66 000
 • ring 51 90 90 01

Dersom kortet blir skada eller du mistar kortet, skal du melde inn dette snarast mogleg ved å ringe 51 90 90 01, eller du kan ta kontakt med saksbehandlar i kommunen din. Det gamle kortet vil då bli sperra, og du vil få tilsendt eit nytt kort. Kostnaden for nytt kort vil bli belasta brukarkontoen din .

Dersom kortet ikkje virkar må du betale turen sjøl, og sende følgande så snart som mogeleg etter at turen er køyrd:

 • Kvittering
 • Informasjon om årsak
 • Brukarnummer
 • Bankkonto

Dette sender du til: post@rogaland-taxi.no
Ev pr post til: Rogaland Taxi AS, PB 14, 4068 Stavanger

Dersom du er godkjent TT- brukar og flyttar innan Møre og Romsdal, treng du ikkje sende ny søknad. Du må likevel melde frå til saksbehandlar, slik at du blir registrert i rett kommune og i rett brukarsone. Er du godkjent TT- brukar i eit anna fylke, må søke på nytt ved flytting til Møre og Romsdal. 

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.