Planlegging

Rundkøyringa blir bygd i tråd med reguleringsplanen Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna, utarbeidd av Sykkylven kommune i 2018.  

Prosjektet blir gjennomført som totalentreprise, som betyr at det er Hole maskiner, som vann konkurransen om oppdraget, som har ansvaret for prosjekteringa (den tekniske planlegginga) av tiltaka.

Snarvegar