Informasjonsmøte om oppstart av arbeid med reguleringsplan 16. mars 2022

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte i samband med oppstart av arbeid med reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard-Røyrhus bru i Volda og Stranda kommune. 

Skriv ut

Stad: Honndalshallen, Grodås
Tid: Kl. 18.00-20.00

Det blir orientering om planprosessen og høve til å stille spørsmål.  Vel møtt!

Snarvegar

Kontakt