Om prosjektet

Fylkesveg 60 er saman med E39 den viktigaste transportåra mellom Vestland og Møre og Romsdal. Dagens veg er smal og har ein standard langt under krava til ein hovudveg. Ny veg mellom Hellesylt og Grodås vil føre til færre trafikkulykker og kortare reisetid og redusere ulempene for dei som bor tett på eksisterande veg.  

VegnummerFylkesveg 60
KommuneStranda og Volda
FasePlanlegging