Politiske vedtak

T-35/21: Finansiering av reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru

Saksframlegg og protokollar frå politiske møte.