Om prosjektet

Fakta om fv. 659 Nordøyvegen

HensiktNordøyvegen gir fastlandssamband til rundt 2700 menneske på Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya/Skuløya, Fjørtofta og Harøya i dei tidlegare kommunane Haram og Sandøy. Frå 1. januar 2020 er Nordøyane ein del av Ålesund kommune.
FinansieringKommune, privat, bompengar, fylkeskommune, RDA-midlar, ferje- og hurtigbåtsubsidier
TotalkostnadKostnadsramma for prosjektet er 5,6 mrd. kr (2021-kr).
OppstartSeptember 2017
OpningSkjeltene-Lepsøya-Austnes opna 18. desember 2021. Fjørtoftfjordtunnelen (Fjørtofta-Harøya) opna 16. juni 2022. Offisiell opning av heile Nordøyvegen 27. august 2022.

 

Prosjektomtale

Dei 2700 innbyggarane på Nordøyane og resten av Ålesund kommune blir knytt nærare saman gjennom fastlandssambandet. Næringsliv og private vil spare transportkostnadar og få eit meir fleksibelt og forutsigbart transportsystem. 

Nordøyvegen erstattar to ferjesamband og eitt hurtigbåtsamband.

Prosjektet omfattar:

  • Lepsøybrua, 800 meter lang høgbru frå Skjeltene på fastlandet over skipsleia til sjøfylling mot Lauka og Hestøya.
  • Laukebrua, ei 110 meter lang bru som ligg rett søraust for Lauka og Lisjelauka.
  • Hamnaskjersundbrua, ei 200 meter  lang bru i Hamnaskjersundet.
  • Haramsfjordtunnelen frå Hestøya til Austnes, 3500 meter.
  • Nogvafjordtunnelen, frå Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter.
  • Fjørtoftfjordtunnelen, frå Fjørtofta  til Myklebust på Harøya, 3680 meter.
  • Burbergtunnelen, ein miljøtunnel på Fjørtofta, 170 meter.
  • Veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter.
  • Ny veg over Fjørtofta.

Dokumenter