Illustrasjonar

Bilde som viser rundkjøring og bru ute i havet

Til venstre Hestøya med tunnel vidare til Austnes. Til høgre Lepsøybrua mot Skjeltene.

Bilde av ei bru

Lepsøybrua, ei 800 meter lang høgbru på Lepsøyrevet. Seglingshøgda er 41 meter.

Bilde av ei rundkjøring og øyer

Hamnaskjersundbrua (200 meter) til venstre mot Lepsøya. Laukabrua (110 meter) til høgre i retning fastlandet.

Bilde av øyer med bruer imellom

Hestøya med demningen som held sjøen borte fra Haramsfjordtunnelen (3500 meter).