Om prosjektet

I prosjektet “Ein bit av historia” jobbar vi for å gjere historiske veger i Møre og Romsdal betre kjend og meir brukt. I 2020 og 2021 retter vi fokus på dei historiske ferdselsårene “Den Trondhjemske postveg” og pilegrimsleiene Kystpilegrimsleia og Valldalsleia. Gjennom mange ulike tiltak, som til dømes arkeologiske kartleggingar, digital formidling, oppretting av eit regionalt kystpilegrimssenter, forsking og ulike typar tilskot, vil vi stimulere til at det på sikt veks fram nye tilbod, opplevingar og arbeidsplassar langs desse strekningane. 

Satsinga skal gå fram mot Noreg sitt tusenårsjubileum i 2030, og omhandlar kulturarv, folkehelse, stads- og næringsutvikling.  

Kontakt