Pilgrimsleiene

I Noreg har vi ni pilegrimsleier, eller St. Olavsveger som dei og kallast. Alle fører til Nidarosdomen i Trondheim. To av desse går i Møre og Romsdal, Valldalsleden og Kystpilegrimsleia. Begge er historiske ferdselsårer som fortel ei unik side av landet si historie. Du kan lese meir om leiene på heimesida til Nasjonalt pilegrimssenter.

I 2020 og 2021 har “Ein bit av historia” desse tiltaka for utvikling av pilegrimsleiane: 

  • Tilskot til ulike prosjekt og tiltak langs leiene 
  • Tilskot til næringsutvikling 
  • Digital formidling av kulturarv 

Snarvegar