Veøy år 986

Korleis kan det ha vore i Møre og Romsdal i vikingtida og i mellomalderen? Korleis såg husa, reiskapen og landskapet ut? Dette er spørsmål vi har jobba med det siste året. Ved å kombinere kulturhistorisk forsking med nye digitale verktøy, vil vi i prosjektet utforske dei nye moglegheitene som har opna seg for å formidle historie og kulturarv. 

På bakgrunn av professor Brit Solli si forsking gjort på Veøy, og i samarbeid mellom våre eigne arkeologar og tradisjonshandverkarar har Tidvis as laga 3D-modellar av to leidangsnaust, desse og fleire andre modellar kan du sjå på denne lenka. Velkomen til Veøy år 986! 

Alle modellane er opne data, og kan lastas ned på denne lenka. 

Vi er no i gang med å teste korleis slike modellar kan brukast i ulike former for formidling til barn og unge, eldre og turistar. Målet med denne delen av prosjektet, er å lage større digitale tvillingar av Borgund, Edøy og Veøy slik stadane såg ut i mellomalderen.  

Snarvegar