Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regional og næring

Søk støtte til Søknadsfrist
Vassmiljøtiltak

Fortløpande ut 2019

Tettstadutvikling

fortløpande

Lokal samfunnsutvikling i kommunane

fortløpande

Inkubatorar

fortløpande

tilretteleggande næringsutviklingstiltak

fortløpande

Søk støtte til omstilling av lokalt næringsliv

fortløpande

Næringsklynger

fortløpande

Reiselivsutvikling

fortløpande

Tilskotsordningar forsking og innovasjon

Ungdom

Søk støtte til Søknadsfrist
Ungdomsmidlane

1. april og 1. desember

Samferdsel

Søk støtte til Søknadsfrist
Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak

1. mars og 1. september