Siste frå Facebook
Den pågåande busstreiken blei i går utvida, og delar av Møre og Romsdal er ramma. Sjåførane som køyrer for Boreal er tatt ut i streik. Dette medfører at det blir stans i busstilbodet i Fræna, Eide, Midsund og Aukra. Det blir også stans i all skoleskyss... Les meir
Korleis endrar pandemien måten vi utviklar byane på i framtida? 🤔 Er by- og næringsutvikling to sider av same sak? 🤑 Og korleis kan vi utvikle byane våre i tråd med FN sine berekraftmål? 🍀🌾
Dette var tema då byutviklarar frå Kristiansund, Molde og Ålesund... Les meir
Ny milepæl på Nordøyvegen! Det siste stålelementet på Lepsøybrua vart løfta på plass i går🎉
🚌❗️Dette bli konsekvensane dersom bussjåførstreiken blir utvida frå laurdag:
🔘 sjåførane i Boreal blir tatt ut i streik, og det blir stans på ei rekke busslinjer i Fræna, Eide, Midsund og Aukra.
🔘Bussavgangar køyrd av Kringom mellom Ålesund-Stryn vil... Les meir