Siste frå Facebook
Vi gratulerer Mellemværftet Fartøyforening med dagen! I går markerte dei 40 år med aktivt arbeid for å bevare og formidle kystkulturen vår 👏🏼
Eit godt eksempel på at frivillige lag og organisasjonar spelar ei viktig rolle i lokalsamfunna våre 😀
Auke i talet på godkjente lærekontraktar i Møre og Romsdal 👏

I 2019 blei det godkjent 1342 lærekontraktar i Møre og Romsdal. Det er det høgaste talet godkjente lærekontraktar som nokon gong har vore registrert i fylket.

Det har vore ei jamn auke i tale... Les meir
Kven meiner du fortener fylkesprisen årets bedrift? :)

Kandidatane kan komme frå alle bransjar innan industri, handverk og service. Les meir og send inn ditt forslag på https://mrfylke.no/aretsbedrift innan 31. januar. Les meir
Skal du starte på vidaregåande skole hausten 2020? På https://mrfylke.no/inntak finn du informasjon om utdanningstilboda våre og korleis du søker. 👩‍🎓👨‍🎓

Søknadsfristar:
➡️ Inntak med fortrinnsrett: 3. februar
➡️ Ordinært inntak: 2. mars