Siste frå Facebook
Som ein del av berekraftsfestivalen The North West, arrangerer vi - i samarbeid med Sunne kommuner - WHOs norske nettverk - ein konferanse med temaet "Korleis skaper vi sosialt berekraftige samfunn".
Konferansen er open for alle og har ei rekke aktuelle... Les meir
For å bistå kulturlivet i fylket vårt blei det tidlegare i vår oppretta fire støtteordningar til kulturfeltet - med ein samla pott på 5,7 millionar kroner💥
Der kunne fleire aktørar innan kulturlivet søke - både frivillige og profesjonelle innan forskjellige... Les meir
Ein sentral milepæl blei satt i går for Campus Kristiansund! Ei kontrakt om å leige heile 4000 kvadratmeter blei signert, og dermed er gjennomføringsfasen i gong✍️
–Campus Kristiansund vil gi moglegheiter til å ta utdanning i heimfylket, og er noko alle... Les meir
Visste du at bedrifter kan søke om økonomisk støtte - i forbindelse med pandemien? 💰 Finn ut kva du kan søke om og korleis - på webinar den 23. juni.
Her får du blant anna vite meir om midlar til Bedriftsintern opplæring (BIO).
Webinaret er eit samarbeid... Les meir