Velkommen til Møre og Romsdal fylkeskommune

Dette må du vite til skolestart

Her finn du den viktigaste informasjonen du treng til skoleåret 2024/2025. 

Les fylkeskommunen sin årsrapport for 2023

Kva er oppgåvene til fylkeskommunen, og kva leverte vi i 2023? 
Årsrapporten vart vedtatt av fylkestinget i april. Her finn du resultat og aktvitetar innanfor alle utviklingsmåla våre, oversikt over prisar og stipend, årsrekneskap, status i prosjekta våre og mykje meir.

Årsrapport for 2023