Velkommen til Møre og Romsdal fylkeskommune

Gi innspel til regional planstrategi (RPS) og fylkesplan

RPS er eit overordna dokument som skal prioritere planoppgåver for Møre og Romsdal i åra 2025-2028, medan fylkesplanen følger opp dei langsiktige utviklingsmåla frå RPS. Vi ønsker no høyringsvar til forslaga som er lagt ut.

Høyringsfristen er onsdag 17. april 2024. 

Du finn meir informasjon om høyringane på mrfylke.no/hoyring