Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
21.06.2021 Digitalt høyringsmøte – Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer Digitalt Representantar frå eldrerådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne, og representantar frå interesseorganisasjonar
23.06.2021 Informasjon til bedrifter om aktuelle støtteordningar Online Bedrifter i Møre og Romsdal
28.06.2021 Fylkesutvalet 28. juni Fylkeshuset, Molde
23.08.2021 Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 23. august
24.08.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 24. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.08.2021 Kontrollutvalet 25. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.08.2021 Yrkesopplæringsnemnda 26. august Fylkeshuset, Molde
26.08.2021 Eldrerådet 26. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.08.2021 Fylkesutvalet 30. august Fylkeshuset, Molde
31.08.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 31. august - 1. september Surnadal og Tingvoll kommunar (møte 31. august - 1. september)
01.09.2021 Samferdselsutvalet 1. september
02.09.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 2. september
08.09 - 09.09.2021 Karrieredagane 2021 for Romsdal Molde Elevar på 10. trinn
14.09.2021 Karrieredagane 2021 for Indre Nordmøre Surnadal Elevar på 10. trinn
15.09.2021 Karrieredagane 2021 for Ytre Nordmøre Kristiansund Elevar på 10. trinn
15.09 - 16.09.2021 Biblioteksjefsmøte 2021 Thon Hotel, Kristiansund
20.09.2021 Fylkesutvalet 20. september Fylkeshuset, Molde
21.09.2021 Fylkesutvalet 21. september Fylkeshuset, Molde
23.09.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 23. september
29.09 - 30.09.2021 Karrieredagane 2021 for Søre Sunnmøre Volda Elevar på 10. trinn
29.09.2021 Kontrollutvalet 29. september Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.09 - 01.10.2021 Fagseminar tettstadutvikling
04.10.2021 Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 4. oktober
06.10 - 07.10.2021 Karrieredagane 2021 for Nordre Sunnmøre Ålesund Elevar på 10. trinn
06.10 - 08.10.2021 Shared reading leseleiarkurs Quality Hotel Ålesund
18.10 - 19.10.2021 Fylkesting 18.-19. oktober Hotel Union, Geiranger
25.10.2021 Fylkesutvalet 25. oktober Fylkeshuset, Molde
26.10 - 27.10.2021 Kampen om sjøareala Molde Kommunar, regional og nasjonal forvaltning, rådgivande firma og interesseorganisasjonar som forvaltar areal, verdiar og interesser i sjøområda
26.10.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 26. oktober Vestnes kommune
27.10 - 28.10.2021 Rådgivarkonferansen hausten 2021
27.10 - 28.10.2021 Sea to Market - Algemania Online forsking, marin, maritim, industri, gründerar
27.10.2021 Kontrollutvalet 27. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 102
27.10.2021 Samferdselsutvalet 27. oktober
28.10.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 28. oktober
28.10.2021 Yrkesopplæringsnemnda 28. oktober Fylkeshuset, Molde
08.11.2021 Samferdselsutvalet 8. november
08.11.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 8. november
08.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
11.11 - 12.11.2021 Klimasamling for kommunane Ålesund Tilsette i kommunale med arbeidsoppgåver innanfor utsleppskutt, klimatilpassing, miljø og berekraft, innkjøp, næringsutvikling, planlegging, landbruk, bygg- og eigendomsforvaltning.
15.11.2021 Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 15. november
16.11.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.11.2021 Eldrerådet 17. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.11.2021 Fylkesutvalet 22. november Fylkeshuset, Molde
23.11.2021 Fylkesutvalet 23. november Fylkeshuset, Molde
24.11.2021 Kontrollutvalet 24. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.11.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 25. november Fylkeshuset Molde, rom 102
30.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Hustadvika kommune
01.12.2021 Samferdselsutvalet 1. desember
06.12 - 08.12.2021 Fylkesting 6.-8. desember