Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
26/8 2019 Fylkesutvalet 26.august Fylkeshuset i Molde
28/8 2019 Kontrollutvalet 28. august Gunnabuda, Longva, Haram kommune (sjå tidsplan)
29/8 2019 Yrkesopplæringsnemnda 29. august Møterom 102, Fylkeshuset i Molde
2/9 2019 Rådet for likestilling av funksjonshemma 2. september Møterom 102, Fylkeshuset i Molde
2/9 2019 Plannemnd for samferdselsutbygging 2.september Fylkeshuset Molde, rom 111
2/9 2019 Fylkestrafikktryggingsutvalet 2.september Fylkeshuset, Molde, rom 111
3/9 2019 Regional-og næringsutvalet 3. september Eide
4/9 2019 Kultur-og folkehelseutvalet 4.september Vanylven
4/9 2019 Samferdselsutvalet 4.september Fylkeshuset, Molde, rom 700
5/9 2019 Plannemnd for byggeprosjekt 5. september Fylkeshuset Molde
5/9 2019 Utdanningsutvalet 5.september Kjem seinare
5/9 2019 UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal – utvikling av den nye UKM-modellen, workshop nr. 2 Møterom 103, Fylkeshuset i Molde, Julsundveien (Møt opp ved hovedinngangen)
11/9 - 2/10 2019 Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn Alle regionar i fylket Elevar i 10. klasse
13/9 - 15/9 2019 Ungdomspanelet 13.-15.september
16/9 2019 Kulistein-konferansen Smøla
17/9 - 18/9 2019 Fylkestannlegens etatssamling 2019 Scandic Parken, Ålesund Tilsette i tannhelse
17/9 2019 Fylkesvalstyret 17. september Fylkeshuset, Molde, rom 700
17/9 2019 Statsetatmøte Geiranger Leiarar av statlege verksemder
17/9 2019 Kulturkontaktmøte DKS Ålesund, Molde Kulturkontaktar på grunnskole og vidaregåande skole
18/9 - 19/9 2019 Bibliotekdagane 2019 Scandic Parken, Ålesund ttilsette i folkebibliotek, vidaregåande skole - bibliotek og høskolebibliotek, kulturleiarar, bibliotekeigarar, politikarar
19/9 - 1/10 2019 Kurs for fagleg leiar/instruktør Kristiansund, Molde, Ålesund Faglege leiarar og instruktørar
23/9 - 24/9 2019 Fylkesutvalet 23.- 24. september Fylkeshuset, Molde, rom 700
24/9 - 25/9 2019 Nasjonal inntaks- og formidlingskonferanse Quality Hotel Waterfront, Ålesund
24/9 - 25/9 2019 Fylkeskulturkonferansen 2019 Sunndal Kulturhus
24/9 2019 Plannemnd for samferdselsutbygging 24. september Fylkeshuset, Molde
26/9 - 27/9 2019 Kjøpstadseminaret (Veøya og Borgund) Sunnmøre Museum, Museumsvegen 1, 6015 Ålesund
26/9 2019 Fagskolestyret 26. september Møterom 102, Fylkeshuset i Molde
26/9 2019 Eldrerådet 26. september Fylkeshuset Molde, rom 111
30/9 - 2/10 2019 Studietur 2019 - Skaldjursresan Bohuslän, Sverige Opplevingsaktørar
1/10 - 3/10 2019 Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet Kristiansund, Molde, Ålesund Komunar og næringsliv
2/10 2019 Kontrollutvalet 2. oktober Møterom 102, Fylkeshuset i Molde
14/10 - 16/10 2019 Fylkestinget 14.-16. oktober Geiranger
14/10 - 15/10 2019 Ungdomspanelet 14.-15.oktober Geiranger
15/10 - 22/10 2019 Samling for nye lærlingar i Møre og Romsdal Kristiansund, Molde, Ålesund Nye lærlingar over heile fylket
17/10 - 18/10 2019 FrivilligFORUM 2019 Hotell Alexandra, Molde Kommunar, lag, organisasjonar og institusjonar
23/10 2019 Kultur-, næring og folkehelseutvalet 23.oktober
23/10 2019 Samferdselsutvalet 23.oktober Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
24/10 2019 Yrkesopplæringsnemnda 24. oktober Møterom 102, Fylkeshuset Molde
24/10 2019 Utdanningsutvalet 24.oktober Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
28/10 2019 Orienteringsmøte om innsøking og tidleg inntak til vgo Molde? Rådgivarar i ungdomsskole og VGS, spes.ped. ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinnstansar
28/10 2019 Fylkesutvalet 28. oktober Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
29/10 2019 Nasjonal konferanse om cruiseturisme Bergen Aktørar involvert i cruisetrafikk, interessorganisasjonar, kommunar, fylke og departement
30/10 2019 Orienteringsmøte om innsøking og tidleg inntak til vgo Ålesund Rådgivarar i ungdomsskole og VGS, spes.ped. ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinnstansar
30/10 2019 Kontrollutvalet 30.oktober Møterom 102, Fylkeshuset Molde
31/10 2019 Orienteringsmøte om innsøking og tidleg inntak til vgo Søre Sunnmøre Rådgivarar i ungdomsskole og VGS, spes.ped. ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinnstansar
5/11 - 6/11 2019 Skolering av innsatsteam mot mobbing Rektorar, ass.rektorar, inspektørar og rådgivarar i vgs, PPT
7/11 2019 Yrkesopplæringsnemnda 7. november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
7/11 - 10/11 2019 Ungdomspanelet 7.november
11/11 - 22/11 2019 Hospitering i vidaregåande skole 2019 Alle regionar i fylket Alle elevar på 10. trinn
11/11 2019 Kultur-, næring og folkehelseutvalet 11. november
11/11 2019 Møte i samferdselsutvalet 11.november
11/11 2019 Utdanningsutvalet 11. november Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
12/11 - 13/11 2019 Kampen om sjøareala Ålesund, Scandic Parken
12/11 2019 Eldrerådet 12.november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
13/11 2019 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Møterom 102, Fylkeshuset Molde
20/11 - 21/11 2019 Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og Opplæring i bedrift Molde
25/11 - 26/11 2019 Fylkesutvalet 25.-26.november
27/11 2019 Kontrollutvalet 27.november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
28/11 2019 Fagskolestyret 28.november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
3/12 2019 Kultur-, næring og folkehelseutvalet 3. desember
4/12 2019 Samferdselsutvalet 4. desember Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
9/12 - 11/12 2019 Fylkesting 9.-11.desember Scandic Alexandra, Molde
9/12 - 10/12 2019 Ungdomspanelet 9.-11.desember Scandic Alexandra Molde
27/1 2020 Fylkesutvalet 27.januar
24/2 2020 Fylkesutvalet 24. februar
20/4 - 21/4 2020 Fylkesting 20.-21.april
15/6 - 16/6 2020 Fylkesting 15.-16.juni
12/10 - 13/10 2020 Fylkesting 12.-13. oktober
7/12 - 9/12 2020 Fylkesting 7.-9. desember Molde