Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
23.08.2021 Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 23. august
24.08 - 26.08.2021 Kurs for deg som ikkje har fått læreplass hausten 2021 Molde, Ålesund, Krstiansund, Ørsta Dei som ikkje har fått læreplass hausten 2021
24.08.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 24. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.08.2021 Kontrollutvalet 25. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.08.2021 Yrkesopplæringsnemnda 26. august Fylkeshuset, Molde
26.08.2021 Eldrerådet 26. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.08.2021 Fylkesutvalet 30. august Fylkeshuset, Molde
30.08 - 31.08.2021 Kick off-samling Prosjekt Reiseliv Seilet i Molde Faglege leiarar i Prosjekt Reiseliv
31.08.2021 Samarbeid for vekst del I - lansering av FoI-strategi (frokost-seminar) Campus Ålesund, The North West næringsliv, kommune, forsking, skole ++
31.08.2021 Samarbeid for vekst del II - ny støtteordning for samskapingsprosjekt mellom kommune og gründer Campus Ålesund, The North West næringsliv, gründerar, kommunesektor,  investorar
31.08.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 31. august - 1. september Surnadal og Tingvoll kommunar (møte 31. august - 1. september)
31.08.2021 Samarbeid for vekst del III - Innovative innkjøp - grunnleggande innføring (kurs) Ålesund, NMK (The North West) Leiarar og medarbeidarar i kommunar og offentlege verksemder som arbeider med innovasjon og utvikling saman med næringslivet, rådgivarar som bidrar i innkjøpsprosessar, leverandørar til offentleg sektor, rådgivarar/tilsette i inkubatormiljø
01.09.2021 Planleggingsmøte - Hospitering 2021 Rådgivarar i USK og kontaktpersonar i VGS
01.09.2021 Samferdselsutvalet 1. september
02.09.2021 Miljøkonferansen i Midt-Norge Sunndal kulturhus, Hovshall + digitalt Alle som er opptatt av miljø og berekraft
02.09.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 2. september
08.09 - 09.09.2021 Karrieredagane 2021 for Romsdal Molde Elevar på 10. trinn
14.09.2021 Karrieredagane 2021 for Indre Nordmøre Surnadal Elevar på 10. trinn
14.09.2021 Kurs: Innovative innkjøp - behovskartlegging (modul) Online leiarar og medarbeidarar som deltar i behovskartlegging i forkant av konkurranseutlysing
15.09.2021 Karrieredagane 2021 for Ytre Nordmøre Kristiansund Elevar på 10. trinn
15.09 - 16.09.2021 Biblioteksjefsmøte 2021 Thon Hotel, Kristiansund
20.09.2021 Fylkesutvalet 20. september Fylkeshuset, Molde
21.09.2021 Fylkesutvalet 21. september Fylkeshuset, Molde
21.09.2021 Kurs: Innovative innkjøp - tidleg marknadsdialog (modul) Online leiarar og medarbeidarar som har eigarskap til det innovative innkjøpet
23.09.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 23. september
23.09 - 24.09.2021 Opplevingsfestivalen 2021 Molde, Hotel Scandic Alexandra Aktører innen lokalmat, aktiviteter, festivaler, kunst, hotell, transport
29.09 - 30.09.2021 Karrieredagane 2021 for Søre Sunnmøre Volda Elevar på 10. trinn
29.09.2021 Kontrollutvalet 29. september Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.09 - 01.10.2021 Fagseminar tettstadutvikling Vestnes fjordhotell
04.10.2021 Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 4. oktober
05.10.2021 Kurs: Innovative innkjøp som strategisk verktøy for å nå overornda mål (modul) Molde leiarar
06.10.2021 Dagsamling for skolenettverket for internasjonalisering Nettverk internasjonalisering
06.10 - 07.10.2021 Karrieredagane 2021 for Nordre Sunnmøre Ålesund Elevar på 10. trinn
06.10 - 08.10.2021 Shared reading leseleiarkurs Quality Hotel Ålesund
18.10 - 19.10.2021 Fylkesting 18.-19. oktober Hotel Union, Geiranger
19.10.2021 Kurs: Innovative innkjøp - utforming av konkurransegrunnlag (skriveverkstad) Molde leiarar og medarbeidarar som er involvert i innkjøpsprosessen
20.10 - 10.10.2021 KORUS - Kompetansesenter rus Midt-Norge Rådgivarar i USK og VGS+OT
25.10.2021 Fylkesutvalet 25. oktober Fylkeshuset, Molde
26.10 - 27.10.2021 Kampen om sjøareala Molde Kommunar, regional og nasjonal forvaltning, rådgivande firma og interesseorganisasjonar som forvaltar areal, verdiar og interesser i sjøområda
26.10.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 26. oktober Vestnes kommune
27.10 - 28.10.2021 Rådgivarkonferansen hausten 2021
27.10 - 28.10.2021 Sea to Market - Algemania Online forsking, marin, maritim, industri, gründerar
27.10.2021 Kontrollutvalet 27. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 102
27.10.2021 Samferdselsutvalet 27. oktober
28.10.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 28. oktober
28.10.2021 Yrkesopplæringsnemnda 28. oktober Fylkeshuset, Molde
03.11.2021 PPT - Informasjonswebinar Rådgivarar i USK og VGS+OT
08.11.2021 Samferdselsutvalet 8. november
08.11.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 8. november
08.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
10.11 - 11.11.2021 Innovasjonsfestivalen 2021 Åndalsnes Nytt og etablert næringsliv
11.11 - 12.11.2021 Klimasamling for kommunane Ålesund Tilsette i kommunale med arbeidsoppgåver innanfor utsleppskutt, klimatilpassing, miljø og berekraft, innkjøp, næringsutvikling, planlegging, landbruk, bygg- og eigendomsforvaltning.
15.11 - 26.11.2021 Hospitering i vidaregåande skole Rådgivarar i USK, VGS og OT
15.11.2021 Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 15. november
16.11.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.11.2021 Eldrerådet 17. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.11.2021 Fylkesutvalet 22. november Fylkeshuset, Molde
23.11.2021 Fylkesutvalet 23. november Fylkeshuset, Molde
24.11.2021 Kontrollutvalet 24. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.11.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 25. november Fylkeshuset Molde, rom 102
30.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Hustadvika kommune
01.12.2021 Samferdselsutvalet 1. desember
06.12 - 08.12.2021 Fylkesting 6.-8. desember
08.12.2021 Nettverksmøte for rådgivarar og OT, USK og VGS
02.03.2022 Motiverande intervju (Romsdal og Nordmøre) Rådgivarar i USK, VGS og OT
09.03.2022 Motiverande intervju (søre og nordre Sunnmøre) Rådgivarar i USK, VGS og OT
06.04 - 07.04.2022 Rådgivingskonferansen i Geiranger Rådgivarar i USK, VGS og OT