Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
15.08.2022 Innspelsmøte ny kunstnarmelding Storyville på kulturhuset Plassen, Molde Regionale kunst- og kulturmiljø som produserer, utviklar og er engasjert i profesjonell kunst innan alle kunstuttrykk, kommunar og regionale interesseorganisasjonar som omfattar profesjonell kunst/kunstnarar
23.08.2022 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 23. august Fylkeshuset, Molde, møterom 111
24.08.2022 Digitalt kurs i konsekvensutgreiingar del 1 Digitalt kurs Dei som anten utarbeider, har ansvar for, kjem med innspel til eller saksbehandlar konsekvensutgreiingar etter plan- og bygningslova, til dømes kommunedirektørar, kommuneplanleggarar, private konsulentar og rådgivarar i stat og fylkeskommune.
24.08 - 25.08.2022 Fylkeseldrekonferansen 2022 Thon Hotel Kristiansund Medlemmer i lokallag i Pensjonistforbundet og i Nasjonalforeningen for folkehelsen, kommunale eldreråd, politikarar, sekretærar og administrativt tilsette
25.08.2022 Yrkesopplæringsnemnda 25. august
25.08.2022 Eldrerådet 25. august Fylkeshuset, Molde, møterom 111
25.08.2022 Informasjons- og innspelsmøte for ungdomspartia i Møre og Romsdal Digitalt Politiske ungdomsparti i Møre og Romsdal
30.08.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. august (30. og 31. august 2022) Stranda/Rauma kommunar
31.08.2022 Samferdselsutvalet 31. august
01.09.2022 Digitalt kurs i konsekvensutgreiingar del 2 Digitalt kurs Dei som anten utarbeider, har ansvar for, kjem med innspel til eller saksbehandlar konsekvensutgreiingar etter plan- og bygningslova, til dømes kommunedirektørar, kommuneplanleggarar, private konsulentar og rådgivarar i stat og fylkeskommune.
01.09.2022 Høyringsseminar: Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal Molde, Hotell Scandic Alexandra Representantar for landbruksnæring og -forvaltning og andre interesserte
06.09.2022 Utvidet nettverksmøte - For deg som jobber med elever bosatt på institusjon - grunnskole St. Carolus, Bjørnstjerne Bjørsonsvei 6, Molde Deg som jobber med grunnskoleopplæring for elever bosatt på barneverninstitusjon.
07.09 - 08.09.2022 Karrieredagane 2022 for Romsdal Romsdal Elevar på 10. trinn
07.09 - 08.09.2022 Frisklivssamling 7.-8. september 2022 Thon Hotel Innlandet, Kristiansund Tilsette i frisklivssentralar, folkehelsekoordinatorar og relevante leiarar/beslutningstakarar
07.09.2022 Webinar 7. september 2022 om melding til 1. oktober - Om 10.klassingar som vil søke om fortrinn i inntak til vgo TEAMS Ungdomsskolar - rågivarar og kontaktlærarar
09.09 - 11.09.2022 Ungdomspanelet 9.-11. september Se innkalling/program
12.09.2022 Dialogmøte ung medverknad Molde, Scandic Seilet Barn og unge sin representant, dei som jobbar med ungdomsråda i kommunane og leir i ungdomsråda.
12.09.2022 Dialogmøte om støtte til grøne omstillingsprosjekt Ålesund, Pir bedrifter og kommunar
13.09.2022 Karrieredagane 2022 for Indre Nordmøre Indre Nordmøre Elevar på 10. trinn
13.09.2022 Dialogmøte om støtte til grøne omstillingsprosjekt Molde, Scandic Seilet bedrifter og kommunar
14.09.2022 Karrieredagane 2022 for Ytre Nordmøre Ytre Nordmøre Elevar på 10. trinn
14.09.2022 Dialogmøte om støtte til grøne omstillingsprosjekt Kristiansund bedrifter og kommunar
14.09.2022 Kontrollutvalet 14. september Fylkeshuset, Molde, møterom 110
15.09.2022 Dialogmøte om støtte til grøne omstillingsprosjekt Surnadal hotell Bedrifter og kommunar
20.09.2022 Dialogmøte ung medverknad Kristiansund, Fosnagata 13 Barn og unge sin representant, dei som jobbar med ungdomsråda i kommunane og leir i ungdomsråda.
20.09 - 21.09.2022 Trafikktryggingskonferansen 2022 Scandic Hotel Seilet Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, Politi, tilsette i kommunen, politikarar, samferdselsutvalet, alle som jobbar med samferdsel og trafikktrygging
22.09.2022 Dialogmøte ung medverknad Quality hotel Waterfront, Ålesund Barn og unge sin representant, dei som jobbar med ungdomsråda i kommunane og leiar i ungdomsråda.
22.09.2022 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 22. september
28.09 - 29.09.2022 Karrieredagane 2022 for Søre Sunnmøre Søre Sunnmøre Elevar på 10. trinn
28.09.2022 Kontrollutvalet 28. september Fylkeshuset, Molde, møterom 700
29.09.2022 Kunsten sitt moglegheitsrom – kunsten si rolle i Møre og Romsdal i framtida Parken Kulturhus, Ålesund kommunar (kulturavdeling, samfunnsutvikling, kommunal planlegging), planleggarar og utviklarar innan by- og tettstadutvikling, kunstnarar,  offentlege og private oppdragsgivarar som jobbar med kunst i offentleg rom og andre som er interessert i kunst i by- og stadutvikling
29.09.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 29. september Digitalt møte (tertial) (700)
29.09.2022 Samferdselsutvalet 29. september
03.10.2022 Fylkesutvalet 3. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 700
04.10.2022 Fylkesutvalet 4. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 700
05.10.2022 Karrieredagane 2022 for Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre Elevar på 10. trinn
05.10.2022 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 5. oktober
16.10 - 18.10.2022 Ungdomspanelet 16.-18. oktober Union Hotel Geiranger - se innkalling/program
17.10 - 19.10.2022 Fylkesting 17.-19. oktober
24.10 - 25.10.2022 Regional plan- og klimakonferanse Quality hotel Waterfront, Ålesund Dag 1 vil vere retta mot dei som arbeider med plan- og byggesaker i kommunane. Her vil berekraft vere ein raud tråd gjennom heile dagen. Dag 2 er retta mot dei som arbeider med plan- og byggesaker og alle nivå og segment innan kommunal forvaltning. Her vil den raude tråden vere klima- og naturkrisa sett i samanheng.
24.10.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 24. oktober Aukra kommune
25.10.2022 Orienteringsmøte om tidleg inntak til vidaregåande opplæring 2023/ 2024: 25. oktober 22 - Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre Spes.ped.-ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vidaregåande opplæring.
26.10.2022 Orienteringsmøte om tidleg inntak til vidaregåande opplæring 2023/ 2024: 26. oktober 22 - Søre Sunnmøre Søre Sunnmøre Spes.ped.-ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vidaregåande opplæring.
31.10.2022 Fylkesutvalet 31. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 700
02.11.2022 Orienteringsmøte om tidleg inntak til vidaregåande opplæring 2023/ 2024: 2. november 22 - Nordmøre Nordmøre Spes.ped.-ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vidaregåande opplæring.
02.11.2022 Kontrollutvalet 2. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
02.11.2022 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2. november
03.11.2022 Orienteringsmøte om tidleg inntak til vidaregåande opplæring 2023/ 2024: 3. november 22 - Romsdal Romsdal Spes.ped.-ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vidaregåande opplæring.
03.11.2022 Yrkesopplæringsnemnda 3. november
07.11.2022 Samferdselsutvalet 7. november
07.11.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 7. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
09.11 - 11.11.2022 Kulturtankens årskonferanse i Kristiansund Kristiansund
14.11 - 15.11.2022 Konferanse for kommunale råd for personar med nedsatt funksjonsevne Quality Hotel Waterfront, Ålesund
15.11.2022 Regionsmøte mellom PPT og dei vidaregåande skolane, Region Nordmøre og Romsdal Romsdal vgs - Molde Rektor, PPT-leiar, Spes.ped.anvarlege ved skolen og dei PP-rådgivarane som tilhøyrar vgo, og evnt andre som dette skulle vere aktuelt for.
15.11.2022 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 15. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
16.11.2022 Eldrerådet 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
17.11.2022 Regionsmøte mellom PPT og dei vidaregåande skolane, Region Sunnmøre Stad blir bestemt seinare. Rektor, PPT-leiar, Spes.ped.anvarlege ved skolen og dei PP-rådgivarane som tilhøyrar vgo, og evnt andre som dette skulle vere aktuelt for.
28.11.2022 Fylkesutvalet 28. november Fylkeshuset, Molde, møterom 700
29.11.2022 Fylkesutvalet 29. november Fylkeshuset, Molde, møterom 700
30.11.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Herøy/Sande kommunar
30.11.2022 Samferdselsutvalet 30. november
01.12.2022 Kontrollutvalet 1. desember Fylkeshuset, Molde, møterom 111
04.12 - 05.12.2022 Fylkeskulturkonferansen 2022 Molde
11.12 - 13.12.2022 Ungdomspanelet 11.-13. desember Scandic Alexandra Molde - se innkalling/program
12.12 - 14.12.2022 Fylkesting 12.-14. desember