Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
28.02 - 01.03.2020 Ungdomspanelet 28.februar - 01.mars Møterom 700, Fylkeshuset, Molde
03.03 - 04.03.2020 Biblioteksjefsmøte Scandic Alexandra, Molde Biblioteksjefar og leiar vgs-bibliotek
04.03.2020 Samferdselsutvalet 4. mars Fylkeshuset i Molde
10.03.2020 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 10. mars Protomore, Molde
12.03.2020 Møte om krafttilgang og næringsutvikling i Nordmøre/Romsdal Kristiansund, Quality Hotel Grand kommunar, nærings- og energiselskap
16.03.2020 Yrkesopplæringsnemnda 16. mars Møterom 102, Fylkeshuset, Molde
17.03.2020 "Ver smart" - kurs om klimatilpassing Scandic Ålesund Kommunale sakshandsamarar og ansvarlege innan kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og juristar, samt private konsulentar
19.03.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 19. mars Romsdal videregående skole
31.03 - 01.04.2020 Koordineringsmøte om marin forsøpling i Stavanger Stavanger Målgruppa er fylkeskommunar, kommunar, Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten, frivillige organisasjonar, renovasjonsbransjen, næringsliv, næringslivsorganisasjonar, Fylkesmannen og andre statlige instansar som Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Senter for oljevern og marint miljø, Kystverket og Hamnevesen
20.04 - 21.04.2020 Fylkesting 20.-21.april Ulsteinvik
22.04 - 23.04.2020 Rådgivingskonferansen 2020 Hotel Union i Geiranger Rådgivere i ungdomsskolar, vidaregåande skolar, vaksenopplæringa, OT
22.04 - 23.04.2020 Samling for opplæring i bedrift og opplæringskontora Hotell Union Geiranger Opplæringskontor og opplæring i bedrift
23.04 - 24.04.2020 Byen som regional motor - fellessamling Ålesund (The North West) Arbeidsgruppene i prosjektet Byen som regional motor
28.04.2020 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 28. april Fylkeshuset i Molde
05.05 - 06.05.2020 Samferdselsutvalet 5.-6. mai Fylkeshuset i Molde
07.05.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 7. mai Stranda vidaregåande skole
28.05.2020 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 28. mai Fylkeshuset, Molde
10.06.2020 Samferdselsutvalet 10. juni Fylkeshuset i Molde
15.06 - 16.06.2020 Fylkesting 15.-16.juni Fosnavågen
23.06.2020 Fylkesutvalet 23.juni Fylkeshuset i Molde
24.08.2020 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 28. august Fylkeshuset i Molde
02.09.2020 Samferdselsutvalet 2. september Fylkeshuset i Molde
03.09.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 3. september Fylkeshuset, Molde
22.09 - 23.09.2020 Byen som regional motor - fellessamling Kristiansund Arbeidsgruppene i prosjektet Byen som regional motor
24.09.2020 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 24. september Fylkeshuset, Molde
12.10 - 13.10.2020 Fylkesting 12.-13. oktober Geiranger
21.10.2020 Samferdselsutvalet 21. oktober Fylkeshuset i Molde
22.10.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 22. oktober Fylkeshuset, Molde
27.10.2020 Utbyggingsutvalg for bygg og vegsaker 27. oktober Fylkeshuset i Molde
09.11.2020 Samferdselsutvalet 9. november Fylkeshuset i Molde
09.11.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 9. november Fylkeshuset, Molde
26.11.2020 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 26. november Fylkeshuset, Molde
01.12 - 02.12.2020 Byen som regional motor - fellessamling (avslutning) Molde Arbeidsgruppene i prosjektet Byen som regional motor
02.12.2020 Samferdselsutvalet 2. desember Fylkeshuset i Molde
07.12 - 09.12.2020 Fylkesting 7.-9. desember Molde