Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
25.08.2020 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 25. august Fylkeshuset i Molde
25.08.2020 Eldrerådet 25. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.08.2020 Kontrollutvalet 26. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
27.08.2020 Yrkesopplæringsnemnda 27. august Fylkeshuset, Molde
28.08.2020 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 28. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
01.09.2020 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 1. - 2. september Surnadal og Tingvoll kommunar
02.09.2020 Samferdselsutvalet 2. september Fylkeshuset i Molde
03.09.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 3. september Fylkeshuset, Molde
09.09 - 10.09.2020 Karrieredagane 2020 for Romsdal Molde Elevar på 10. trinn
14.09 - 16.10.2020 Worskhops om ny forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og Romsdal Molde, Ålesund og Kristiansund Kommunar, bedrifter, næringsklynger, utdannings- og forskingsmiljø, investorar, inkubatormiljø, kunnskapsparkar, interesse- og brukarorganisasjonar, verkemiddelapparat og statlege etatar
15.09.2020 Karrieredagane 2020 for Indre Nordmøre Surnadal Elevar på 10. trinn
16.09.2020 Karrieredagane 2020 for Ytre Nordmøre Kristiansund Elevar på 10. trinn
16.09 - 17.09.2020 Bibliotekdagane 2020 Scandic Kristiansund Bibliotektilsette i folkebibliotek, vgs, fagbibliotek, høgskolar/universitet
22.09 - 23.09.2020 Byen som regional motor - fellessamling Kristiansund Arbeidsgruppene i prosjektet Byen som regional motor
23.09 - 24.09.2020 Karrieredagane 2020 for Søre Sunnmøre Volda Elevar på 10. trinn
23.09 - 25.09.2020 Shared reading - leseleiarkurs Molde Bibliotekarar, litteraturinteressert helsepersonell, frivillige
24.09.2020 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 24. september Fylkeshuset, Molde
30.09.2020 Karrieredagane 2020 for Nordre Sunnmøre Ålesund Elevar på 10. trinn
30.09.2020 Kontrollutvalet 30. september Fylkeshuset, Molde, møterom 102
12.10 - 13.10.2020 Fylkesting 12.-13. oktober Geiranger
20.10.2020 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 20. oktober Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Ålesund
21.10.2020 Samferdselsutvalet 21. oktober Fylkeshuset i Molde
22.10.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 22. oktober Fylkeshuset, Molde
27.10.2020 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 27. oktober Fylkeshuset i Molde
28.10.2020 Kontrollutvalet 28. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 102
09.11.2020 Samferdselsutvalet 9. november Fylkeshuset i Molde
09.11.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 9. november Fylkeshuset, Molde
09.11.2020 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 9. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
17.11.2020 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 17. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
18.11.2020 Eldrerådet 18. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.11.2020 Nettverksmøte for rådgivarar Nordmøre og Romsdal Rådgivarar i ungd.skole, vgs og vaksenopplæring i kommunane
25.11.2020 Kontrollutvalet 25. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.11.2020 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 26. november Fylkeshuset, Molde
01.12 - 02.12.2020 Byen som regional motor - fellessamling (avslutning) Molde Arbeidsgruppene i prosjektet Byen som regional motor
01.12.2020 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 1. desember Rauma kommune
02.12.2020 Nettverksmøte for rådgivarar Nordre og Søre Sunnmøre
02.12.2020 Samferdselsutvalet 2. desember Fylkeshuset i Molde
07.12 - 09.12.2020 Fylkesting 7.-9. desember Molde