Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
23.09.2021 Invitasjon til regionalt møte for Romsdal Vaksenopplæringa, Romsdalsgt. 15, Molde Leiarar av flyktningtenesta, vaksenopplæringa og NAV-kontor i Romsdal
23.09 - 24.09.2021 Opplevingsfestivalen 2021 Molde, Hotel Scandic Alexandra Aktører innen lokalmat, aktiviteter, festivaler, kunst, hotell, transport
24.09.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 24. september Fagskolen i Møre og Romsdal - studiestad Kristiansund
28.09.2021 Invitasjon til regionalt møte for Sunnmøre Hjelpemiddelsentralen, Langrabben 4, Ålesund Leiarar av flyktningtenesta, vaksenopplæringa og NAV-kontor på Sunnmøre
29.09 - 30.09.2021 Karrieredagane 2021 for Søre Sunnmøre Volda Elevar på 10. trinn
29.09.2021 Kontrollutvalet 29. september Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.09 - 01.10.2021 Tettstadseminaret 2021 Vestnes fjordhotell
04.10 - 05.10.2021 Elevrådskonferansen 2021 Vestnes Fjordhotell Leiar eller nestleiar i elevråd på vgs
04.10.2021 Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 4. oktober
04.10 - 05.10.2021 FrivilligFORUM 4.–5. oktober 2021 i Ålesund Quality Hotel Waterfront Frå kommunane: Rådgivarar for frivilligheit, kulturleiar, frivilligsentralar, politikarar. Frå frivilligheita: Regionledd, paraplyorganisasjonar og andre frivillige organisasjonar i fylket. Driftstilskotsmottakararar frå fylkeskommunen som ikkje har eit regionalt ledd
05.10 - 06.10.2021 Samordningsmøte for akvakulturforvaltninga Midt-Noreg Molde, Hotel Scandic Alexandra Akvakulturforvaltninga i Midt-Noreg
05.10.2021 Kurs: Innovative innkjøp som strategisk verktøy for å nå overornda mål (modul) Molde leiarar
06.10 - 07.10.2021 Karrieredagane 2021 for Nordre Sunnmøre Ålesund Elevar på 10. trinn
06.10 - 08.10.2021 Shared reading leseleiarkurs Quality Hotel Ålesund
07.10.2021 Invitasjon til regionalt møte for Nordmøre NAV-kontoret, Astrupsgate. 3, Kristiansund Leiarar av flyktningtenesta, vaksenopplæringa og NAV-kontor på Sunnmøre
18.10 - 19.10.2021 Fylkesting 18.-19. oktober Hotel Union, Geiranger
19.10.2021 Kurs: Innovative innkjøp - utforming av konkurransegrunnlag (skriveverkstad) Molde leiarar og medarbeidarar som er involvert i innkjøpsprosessen
20.10 - 10.10.2021 KORUS - Kompetansesenter rus Midt-Norge Rådgivarar i USK og VGS+OT
25.10.2021 Fylkesutvalet 25. oktober Fylkeshuset, Molde
26.10 - 27.10.2021 Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse Molde, Scandic Seilet Kommunar, regional og nasjonal forvaltning, rådgivande firma og interesseorganisasjonar som forvaltar areal, verdiar og interesser i sjøområda
26.10.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 26. oktober Vestnes kommune
27.10 - 28.10.2021 Rådgivarkonferansen hausten 2021
27.10 - 28.10.2021 Sea to Market - Algemania Online forsking, marin, maritim, industri, gründerar
27.10.2021 Kontrollutvalet 27. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 102
27.10 - 04.11.2021 Regionale samlingar for biblioteka og frivillige organisasjonar
27.10.2021 Samferdselsutvalet 27. oktober
28.10.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 28. oktober
28.10.2021 Yrkesopplæringsnemnda 28. oktober Fylkeshuset, Molde
03.11.2021 PPT - Informasjonswebinar Rådgivarar i USK og VGS+OT
04.11.2021 Fylkeskulturkonferanse i Kristiansund Kristiansund
08.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Ørsta vidaregåande skule Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
08.11.2021 Samferdselsutvalet 8. november
08.11.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 8. november
08.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
09.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Spjelkavik vgs Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
09.11.2021 Fylkeskulturkonferanse 9. november i Ålesund Ålesund
10.11 - 11.11.2021 Innovasjonsfestivalen 2021 Åndalsnes Nytt og etablert næringsliv
10.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Fagerlia vgs Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
11.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Atlanten vgs Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
11.11 - 12.11.2021 Klimasamling for kommunane Ålesund Tilsette i kommunale med arbeidsoppgåver innanfor utsleppskutt, klimatilpassing, miljø og berekraft, innkjøp, næringsutvikling, planlegging, landbruk, bygg- og eigendomsforvaltning.
12.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Hustadvika vgs Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
15.11 - 26.11.2021 Hospitering i vidaregåande skole Rådgivarar i USK, VGS og OT
15.11.2021 Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 15. november
16.11.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.11.2021 Eldrerådet 17. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.11.2021 Fylkesutvalet 22. november Fylkeshuset, Molde
23.11.2021 Fylkesutvalet 23. november Fylkeshuset, Molde
23.11 - 24.09.2021 Konferanse for kommunale råd for personar med nedsett funksjonsevne Thon Hotel, Kristiansund Rådsmedlemmer i råd for personar med nedsett funksjonsevne, sekretærar og rådgivarar som jobbar med råd for personar med nedsett funksjonsevne
24.11.2021 Kontrollutvalet 24. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.11.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 25. november Fylkeshuset Molde, rom 102
25.11.2021 Fylkeskulturkonferanse 25. november i Molde Scandic Alexandra Molde
30.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Hustadvika kommune
30.11.2021 Fylkeseldrekonferansen Scandic hotel Parken i Ålesund Kommunale eldreråd, rådmenn, ordførar, administrasjon i kommunane, lokalforeiningane i Pensjonistforbundet, lokalforeiningane i Nasjonalforeningen for folkehelsen, politikarar og andre interesserte.
01.12.2021 Samferdselsutvalet 1. desember
06.12 - 08.12.2021 Fylkesting 6.-8. desember
08.12.2021 Nettverksmøte for rådgivarar og OT, USK og VGS
11.01 - 12.01.2022 Nyttårskonferansen 2022 Scandig hotel Seilet
02.03.2022 Motiverande intervju (Romsdal og Nordmøre) Rådgivarar i USK, VGS og OT
09.03.2022 Motiverande intervju (søre og nordre Sunnmøre) Rådgivarar i USK, VGS og OT
06.04 - 07.04.2022 Rådgivingskonferansen i Geiranger Rådgivarar i USK, VGS og OT