Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
11.09 - 02.10.2019 Karrieredagane 2019 for elevar på 10. trinn Alle regionar i fylket Elevar i 10. klasse
19.09 - 01.10.2019 Kurs for fagleg leiar/instruktør Kristiansund, Molde, Ålesund Faglege leiarar og instruktørar
23.09 - 24.09.2019 Fylkesutvalet 23.- 24. september Fylkeshuset, Molde, rom 700
24.09 - 25.09.2019 Nasjonal inntaks- og formidlingskonferanse Quality Hotel Waterfront, Ålesund
24.09 - 25.09.2019 Følg med nå! Fylkeskulturkonferansen og Nettverksmøte DKS Sunndal Kulturhus
24.09.2019 Plannemnd for samferdselsutbygging 24. september Fylkeshuset, Molde
24.09.2019 Kontaktmøte med fylkeskultursjefen Sunndalsøra Kulturhus, Sunndal Kultursjefane i kommunane
26.09 - 27.09.2019 Kjøpstadseminaret (Veøya og Borgund) Sunnmøre Museum, Museumsvegen 1, 6015 Ålesund
26.09.2019 Fagskolestyret 26. september Møterom 102, Fylkeshuset i Molde
26.09.2019 Eldrerådet 26. september Fylkeshuset Molde, rom 111
30.09 - 02.10.2019 Studietur 2019 - Skaldjursresan Bohuslän, Sverige Opplevingsaktørar
01.10.2019 Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Ålesund Ålesund, NMK Aktørar med interesse for miljø, hydrogen og næringsutvikling
02.10.2019 Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Molde Molde, Fylkeshuset, rom 700 Aktørar med interesse for miljø, hydrogen og næringsutvikling
02.10.2019 Kontrollutvalet 2. oktober Møterom 102, Fylkeshuset i Molde
03.10.2019 Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Kristiansund Kristiansund kommune, Formannskapssalen Aktørar med interesse for miljø, hydrogen og næringsutvikling
03.10.2019 Møte i vassregionutvalet Scandic Alexandra, Molde medlemmar i vassregionutvalet og regional referansegruppe
14.10 - 16.10.2019 Fylkestinget 14.-16. oktober Geiranger
14.10 - 15.10.2019 Ungdomspanelet 14.-15.oktober Geiranger
15.10 - 17.10.2019 Innføringskurs i Windowsserver IKT-servicefag for 2. års lærlingar Romsdal vgs., rom D116 - Molde IKT-servicefag - 2. års lærlingar
15.10 - 22.10.2019 Samling for nye lærlingar i Møre og Romsdal Kristiansund, Molde, Ålesund Nye lærlingar over heile fylket
17.10 - 18.10.2019 FrivilligFORUM 2019 Hotell Alexandra, Molde Kommunar, lag, organisasjonar og institusjonar
17.10.2019 Nettverksmøte: Opplæring av elevar busett i institusjon. Alexandra hotell, Molde Tilsette i skolen som arbeider med elevar busett i institusjon (barnevern). Aktuelle lærarar og rådgivarar, skoleansvarlege institusjon, PPT.
17.10.2019 Workshop om idéutvikling og søknadsskriving Kirkegata 10B, Ålesund (fylkesbiblioteket sine lokale) Folkebiblioteka i Møre og Romsdal
18.10 - 19.10.2019 AMR-Seminar 2019 Borgund, Sunnmøre Museum Alle som er interesserte i arkeologi i Møre og Romsdal
18.10.2019 Samling for tradisjonshandverkarar Romsdalsmuseet, Per Amdams veg 4, Molde Handtverkarar
23.10.2019 Kultur-, næring og folkehelseutvalet 23.oktober
23.10.2019 Samferdselsutvalet 23.oktober Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
24.10.2019 Yrkesopplæringsnemnda 24. oktober Møterom 102, Fylkeshuset Molde
24.10.2019 Utdanningsutvalet 24.oktober Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
28.10.2019 Orienteringsmøte: Innsøking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring 28. oktober Romsdal vidaregåande skole Rådgivarar i ungdomsskole og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar.
28.10.2019 Fylkesutvalet 28. oktober Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
29.10.2019 Nasjonal konferanse om cruiseturisme Bergen Aktørar involvert i cruisetrafikk, interessorganisasjonar, kommunar, fylke og departement
29.10.2019 Fylkeseldrekonferansen 2019 Scandic Hotel Alexandra, Molde
30.10.2019 Orienteringsmøte: Innsøking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring 30. oktober Spjelkavik vidaregåande skole Rådgivarar i ungdomsskole og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar.
30.10.2019 Kontrollutvalet 30.oktober Møterom 102, Fylkeshuset Molde
31.10.2019 Orienteringsmøte: Innsøking og tidleg inntak til vidaregåande opplæring 31. oktober Ørsta vidaregåande skole Rådgivarar i ungdomsskole og VGS, spes.ped.ansvarlege, rådgivarar i PPT og andre hjelpeinstansar.
05.11 - 06.11.2019 Skolering av innsatsteam mot mobbing Rektorar, ass.rektorar, inspektørar og rådgivarar i vgs, PPT
05.11 - 06.11.2019 Skolering av innsatsteam mot mobbing
06.11.2019 Kurs i Tilgjengelighetsmerket Fylkeshuset i Møre og Romsdal, Rom 101. Kulturarrangørar og kulturorganisasjonar i Møre og Romsdal
07.11.2019 Yrkesopplæringsnemnda 7. november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
07.11 - 10.11.2019 Ungdomspanelet 7.november
11.11 - 22.11.2019 Hospitering i vidaregåande skole 2019 Alle regionar i fylket Alle elevar på 10. trinn
11.11.2019 Kultur-, næring og folkehelseutvalet 11. november
11.11.2019 Møte i samferdselsutvalet 11.november
11.11.2019 Utdanningsutvalet 11. november Møterom 101, Fylkeshuset i Molde
12.11 - 13.11.2019 Kampen om sjøareala Ålesund, Scandic Parken
12.11.2019 Eldrerådet 12.november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
13.11 - 15.11.2019 Innovasjonsfestivalen Åndalsnes, Grand hotell Bellevue Alle som er interesserte i innovasjon, nytt og etablert næringsliv
13.11.2019 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Møterom 102, Fylkeshuset Molde
20.11 - 21.11.2019 Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og Opplæring i bedrift Molde
25.11 - 26.11.2019 Fylkesutvalet 25.-26.november
27.11.2019 Nettverksmøte for rådgivarar på Nordre og Søre Sunnmøre Ulstein vidaregåande skule Rådgivarar i ungdomsskole og VGO, oppfølgingstenesta og PPT
27.11.2019 Kontrollutvalet 27.november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
27.11 - 28.11.2019 Folkehelsekonferanse Scandic Seilet Molde Folkehelsekoordinatorar, leiarar og politikarar i kommunane, planleggarar, barn- og unge representantar, dei som arbeider med spelemidlar med fleire.
28.11.2019 Fagskolestyret 28.november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
03.12.2019 Kultur-, næring og folkehelseutvalet 3. desember
04.12.2019 Nettverksmøte for rådgivarar på Nordmøre og i Romsdal Molde videregående skole Rådgivarar i ungdomsskole og VGO, oppfølgingstenesta og PPT
04.12.2019 Samferdselsutvalet 4. desember Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
09.12 - 11.12.2019 Fylkesting 9.-11.desember Scandic Alexandra, Molde
09.12 - 10.12.2019 Ungdomspanelet 9.-11.desember Scandic Alexandra Molde
27.01.2020 Fylkesutvalet 27.januar
24.02.2020 Fylkesutvalet 24. februar
20.04 - 21.04.2020 Fylkesting 20.-21.april
15.06 - 16.06.2020 Fylkesting 15.-16.juni
23.06.2020 Fylkesutvalet 23.juni Fylkeshuset i Molde
12.10 - 13.10.2020 Fylkesting 12.-13. oktober
07.12 - 09.12.2020 Fylkesting 7.-9. desember Molde