Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
20.10 - 21.10.2020 Samferdselsutvalet 20.- 21. oktober Scandic Alexandra Molde
22.10.2020 Webinar om folkehelse Webinar Folkehelsekoordinatorar, planleggarar, andre offentleg tilsette, leiarar og politikarar i kommunane, frivillige og andre med interesse for folk si helse, trivsel og levekår.
22.10.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 22. oktober Scandic Alexandra, Molde
22.10.2020 Yrkesopplæringsnemnda 22. oktober Scandic Alexandra, Molde
26.10.2020 Fylkesutvalet 26. oktober Scandic Alexandra, Molde
27.10.2020 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 27. oktober Fylkeshuset i Molde, rom 700
29.10.2020 Workshops om ny forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og Romsdal Molde, Ålesund og Kristiansund Kommunar, bedrifter, næringsklynger, utdannings- og forskingsmiljø, investorar, inkubatormiljø, kunnskapsparkar, interesse- og brukarorganisasjonar, verkemiddelapparat og statlege etatar
29.10.2020 Kontrollutvalet 29. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 102
02.11 - 03.11.2020 Regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Digital konferanse Alle ansatte i første- og andrelinjetjenester i Trøndelag og Møre og Romsdal.
02.11.2020 Elevrådskonferansen 2020 Digitalt møte Leiar eller nestleiar i elevråd på vgs
03.11.2020 IBBYS-seminar via strøyming Seminaret blir strøyma frå Insperia i Sarpsborg i regi av Viken fylkesbibliotek
04.11 - 05.11.2020 Samling for opplæring i bedrift og opplæringskontorene Scandic Parken, Ålesund Opplæringskontor og seksjon opplæring i bedrift
06.11 - 08.11.2020 Ungdommens fylkesting
07.11.2020 Digital workshop om skjønnlitteratur Digital workshop Ungdom 13-20 år
09.11.2020 Samferdselsutvalet 9. november Fylkeshuset i Molde
09.11.2020 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 9. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
09.11.2020 Utdannings- og kompetanseutvalet 9. november Fylkeshuset, Molde
11.11 - 12.11.2020 Innovasjonsfestivalen 2020 Digital + Kristiansund, Molde, Åndalsnes, Ålesund og Volda Nytt og etablert næringsliv
17.11.2020 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 17. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.11 - 18.11.2020 Nettverkssamling for næringshagar og inkubatorar i Møre og Romsdal 17.-18. november Ivar Aasen , Ørsta Næringshagar og inkubatorar
18.11.2020 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring: 18.11.2020 - Kl. 09.00-12.00 om ordinært inntak Digitalt - Teams Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
18.11.2020 Eldrerådet 18. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
18.11.2020 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring: 18.11.2020 - Kl. 12.30-15.30 om tidleg inntak Digitalt - Teams Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
19.11.2020 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring: 19.11.2020 - Kl. 09.00-12.00 om ordinært inntak Digitalt - Teams Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
19.11.2020 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring: 19.11.2020 - Kl. 12.30-15.30 om tidleg inntak Digitalt - Teams Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
20.11 - 22.11.2020 UKM dataspelworkshop om vikingtida Digital workshop Ungdom 13-20 år
25.11.2020 Nettverksmøte for rådgivarar Nordmøre og Romsdal Rådgivarar i ungd.skole, vgs og vaksenopplæring i kommunane
25.11.2020 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring: 25.11.2020 - Kl. 09.00-12.00 om tidleg inntak Digitalt - Teams Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
25.11.2020 Kontrollutvalet 25. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.11.2020 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring: 25.11.2020 - Kl. 12.30-15.30 om ordinært inntak Digitalt - Teams Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
26.11.2020 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring: 26.11.2020 - Kl. 09.00-12.00 om tidleg inntak Digitalt - Teams Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
26.11.2020 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 26. november Fylkeshuset, Molde
26.11.2020 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring: 26.11.2020 - Kl. 12.30-15.30 om ordinært inntak Digitalt - Teams Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
30.11.2020 Digital plannettverkssamling Digitalt - Teams Planleggarar, byggesaksbehandlarar, folkehelsekoordinator og andre som jobber med plan og utvikling i kommunane i Møre og Romsdal
01.12 - 02.12.2020 Byen som regional motor - fellessamling (avslutning) Molde Arbeidsgruppene i prosjektet Byen som regional motor
01.12.2020 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 1. desember Rauma kommune
02.12.2020 Nettverksmøte for rådgivarar Nordre og Søre Sunnmøre
02.12.2020 Samferdselsutvalet 2. desember Fylkeshuset i Molde
07.12 - 09.12.2020 Fylkesting 7.-9. desember Molde
13.01.2021 Nyttårskonferansen
27.01.2021 Kontrollutvalet 27. januar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
02.02.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
16.02.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.02.2021 Kontrollutvalet 17. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
18.02.2021 Eldrerådet 18. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
09.03.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 9. mars Fylkeshuset, Molde, møterom 102
18.03.2021 Kontrollutvalet 18. mars Fylkeshuset, Molde, møterom 111
27.04.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 27. april Fylkeshuset, Molde, møterom 102
28.04.2021 Eldrerådet 28. april Fylkeshuset, Molde, møterom 102
03.05.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 3. - 4. mai Fylkeshuset, Molde, møterom 102
03.06.2021 Kontrollutvalet 3. juni Fylkeshuset, Molde, møterom 111
08.06.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. juni Fylkeshuset, Molde, møterom 102
24.08.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 24. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.08.2021 Kontrollutvalet 25. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.08.2021 Eldrerådet 26. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
31.08.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 31. august - 1. september Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.09.2021 Kontrollutvalet 29. september Fylkeshuset, Molde, møterom 102
26.10.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 26. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 102
27.10.2021 Kontrollutvalet 27. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 102
08.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
16.11.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.11.2021 Eldrerådet 17. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
24.11.2021 Kontrollutvalet 24. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102