Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
25.10 - 26.10.2021 Støtte til grøne innovasjonsprosjekt Ålesund, Molde, Kristiansund Bedrifter
25.10.2021 Nasjonal konferanse om cruiseturisme til Noreg Bergen, Scandic Ørnen Hotel lle aktørar i Noreg som er involvert i cruiseturisme, samt interesseorganisasjonar, offentlege etatar, kommunar, fylke og departement
26.10 - 27.10.2021 Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse Molde, Scandic Seilet Kommunar, regional og nasjonal forvaltning, rådgivande firma og interesseorganisasjonar som forvaltar areal, verdiar og interesser i sjøområda
26.10.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 26. oktober Helsehuset Stella Maris, Brugata 6, Vestnes
26.10.2021 Fylkesutvalet 26. oktober Fylkeshuset, Molde
27.10 - 09.11.2021 Samling for nye lærlingar i Møre og Romsdal 2021 Kristiansund, Molde, Ålesund Nye lærlingar over heile fylket
27.10 - 28.10.2021 Sea to Market - Algemania Online forsking, marin, maritim, industri, gründerar
27.10.2021 Kommunekontaktmøte for UKM i Kristiansund Quality Hotel Grand Kristiansund
27.10 - 04.11.2021 Regionale samlingar for biblioteka og frivillige organisasjonar Frå kommunane: Biblioteksjefar, bibliotektilsette som ønsker å jobbe meir med frivilligheit, VGS-skulebibliotekarar, tilsette frå frivilligsentralar og kultureininga. Frå frivilligheita: Regionledd, paraplyorganisasjonar, studieforbund og lokale frivillige organisasjonar i fylket.
27.10.2021 Samferdselsutvalet 27. oktober Fylkeshuset, Molde - rom 700
28.10.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 28. oktober
28.10.2021 Yrkesopplæringsnemnda 28. oktober Fylkeshuset, Molde
29.10.2021 Kontrollutvalet 29. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 111
03.11.2021 PPT - Informasjonswebinar Rådgivarar i USK og VGS+OT
04.11.2021 Fylkeskulturkonferanse 4. november i Kristiansund Kulturfabrikken, Kristiansund
08.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Ørsta vidaregåande skule Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
08.11.2021 Samferdselsutvalet 8. november
08.11.2021 Utdanning- og kompetanseutvalet 8. november
08.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 8. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
09.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Spjelkavik vgs Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
09.11.2021 Fylkeskulturkonferanse 9. november i Ålesund Terminalen Ålesund
09.11 - 11.11.2021 Innovasjonsfestivalen 2021 Åndalsnes Nytt og etablert næringsliv
10.11.2021 Innovasjonsfestivalen: Hydrogen i ei berekraftig energiframtid På toppen av Nesaksla, Åndalsens næringsliv, kommune, forsking, skole ++
10.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Fagerlia vgs Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
11.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Atlanten vgs Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
11.11 - 12.11.2021 Klimasamling for kommunane Ålesund Tilsette i kommunale med arbeidsoppgåver innanfor utsleppskutt, klimatilpassing, miljø og berekraft, innkjøp, næringsutvikling, planlegging, landbruk, bygg- og eigendomsforvaltning.
12.11.2021 Orienteringsmøte om ordinært inntak og tidleg inntak til vidaregåande opplæring Hustadvika vgs Spes.ped.ansvarlege, rådgivarar og andre som arbeider med innsøking til vgs.
15.11 - 26.11.2021 Hospitering i vidaregåande skole Rådgivarar i USK, VGS og OT
15.11.2021 Utbyggingsutvalet for bygg- og vegsaker 15. november
16.11.2021 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
17.11.2021 Eldrerådet 17. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.11.2021 Fylkesutvalet 22. november Fylkeshuset, Molde
22.11 - 23.11.2021 ABM-konferanse Vestnes fjordhotell og Vestnes bibliotek Tillsette i arkiv, bibliotek og museum i Møre og Romsdal fylke. Frivillige lag og organisasjonar knytt til abm-feltet.
23.11.2021 Fylkesutvalet 23. november Fylkeshuset, Molde
23.11 - 24.11.2021 Konferanse for kommunale råd for personar med nedsett funksjonsevne – Utsett til 2022 Thon Hotel, Kristiansund Rådsmedlemmer i råd for personar med nedsett funksjonsevne, sekretærar og rådgivarar som jobbar med råd for personar med nedsett funksjonsevne
24.11.2021 Webinar om vald i nære relasjonar Digitalt Kommunane i Møre og Romsdal
24.11.2021 Kontrollutvalet 24. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.11.2021 Fagskolestyret i Møre og Romsdal 25. november Fylkeshuset Molde, rom 102
25.11.2021 Fylkeskulturkonferanse 25. november i Molde Scandic Alexandra Molde
30.11.2021 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Hustadvika kommune
30.11.2021 Fylkeseldrekonferansen Scandic Parken i Ålesund Kommunale eldreråd, rådmenn, ordførar, administrasjon i kommunane, lokalforeiningane i Pensjonistforbundet, lokalforeiningane i Nasjonalforeningen for folkehelsen, politikarar og andre interesserte.
01.12.2021 Samferdselsutvalet 1. desember
02.12 - 03.12.2021 Kurs i spelformidling med Bibliogames Kristiansund og Ålesund Alle tilsette i folkebiblioteka i fylket
06.12 - 08.12.2021 Fylkesting 6.-8. desember
08.12.2021 Nettverksmøte for rådgivarar og OT, USK og VGS
11.01 - 12.01.2022 Nyttårskonferansen 2022 Scandic Hotel Seilet
18.01 - 19.01.2022 Folkehelsesamling Scandic Hotel Seilet, Molde
01.02.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 1. februar
15.02.2022 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 15. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 111
16.02.2022 Eldrerådet 16. februar Fylkeshuset, Molde, møterom 102
02.03.2022 Motiverande intervju (Romsdal og Nordmøre) Rådgivarar i USK, VGS og OT
09.03.2022 Motiverande intervju (søre og nordre Sunnmøre) Rådgivarar i USK, VGS og OT
15.03.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 15. mars
30.03.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. mars Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 - digitalt møte (tertial/strategi/ramme)
06.04 - 07.04.2022 Rådgivingskonferansen i Geiranger Rådgivarar i USK, VGS og OT
20.04.2022 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 20. april Fylkeshuset, Molde, møterom 102
21.04.2022 Eldrerådet 21. april Fylkeshuset, Molde, møterom 102
02.05.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2. mai (2. og 3. mai 2022)
02.06.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2. juni Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 - digitalt møte (tertial/strategi/ramme)
14.06.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 14. juni
23.08.2022 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 23. august Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.08.2022 Eldrerådet 25. august Fylkeshuset, Molde, møterom 111
30.08.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. august (30. og 31. august 2022)
29.09.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 29. september Fjernmøte jf. kommunelova § 11-7 - digitalt møte (tertial)
24.10.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 24. oktober
07.11.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 7. november
15.11.2022 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 15. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
16.11.2022 Eldrerådet 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.11.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november