Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
20.11 - 21.11.2019 Samling for OT-NAV/OT-kontaktar og Opplæring i bedrift Molde
25.11 - 26.11.2019 Fylkesutvalet 25.-26.november Møterom 700, Fylkeshuset / Scandic Alexandra Molde
25.11 - 27.11.2019 Bysmart: forfattersamtale med Nina Lykke Kristiansund, Molde og Ålesund
27.11 - 28.11.2019 Folkehelse- og nærmiljøkonferansen Scandic Seilet Molde Folkehelsekoordinatorar, leiarar og politikarar i kommunane, planleggarar, barn- og unge representantar, dei som arbeider med spelemidlar med fleire.
27.11.2019 Kontrollutvalet 27.november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
27.11.2019 Nettverksmøte for rådgivarar på Nordre og Søre Sunnmøre Ulstein vidaregåande skule Rådgivarar i ungdomsskole og VGO, oppfølgingstenesta og PPT
28.11.2019 Fagskolestyret 28.november Møterom 102, Fylkeshuset Molde
03.12.2019 Kultur-, næring og folkehelseutvalet 3. desember
04.12.2019 Samferdselsutvalet 4. desember Møterom 700, Fylkeshuset i Molde
04.12.2019 Nettverksmøte for rådgivarar på Nordmøre og i Romsdal Molde videregående skole Rådgivarar i ungdomsskole og VGO, oppfølgingstenesta og PPT
09.12 - 11.12.2019 Fylkesting 9.-11.desember Scandic Alexandra, Molde
09.12 - 10.12.2019 Ungdomspanelet 9.-11.desember Scandic Alexandra Molde
07.01 - 08.01.2020 Nyttårskonferansen 2020 Scandic Seilet hotell i Molde Toppleiarar i offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal
21.01.2020 Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Ålesund Ålesund Aktørar med interesse for miljø, hydrogen og næringsutvikling
22.01.2020 Dialogmøte om hydrogen på Vestlandet, Molde Molde Aktørar med interesse for miljø, hydrogen og næringsutvikling
27.01.2020 Fylkesutvalet 27.januar
06.02.2020 Skolering av prøvenemndsmedlemmer 06.02.20 i Kristiansund Kristiansund Prøvenemndsmedlemmer i Møre og Romsdal
11.02.2020 Skolering av prøvenemndsmedlemmer 11.02.20 i Ålesund Ålesund Prøvenemndsmedlemmer i Møre og Romsdal
13.02.2020 Skolering av prøvenemndsmedlemmer 13.02.20 i Molde Molde Prøvenemndsmedlemmer i Møre og Romsdal
24.02.2020 Fylkesutvalet 24. februar
26.02.2020 Kulturtorg for videregåande skular i Møre og Romsdal Scandic Seilet i Molde
31.03 - 01.04.2020 Koordineringsmøte om marin forsøpling 31. mars 2020 i Stavanger Stavanger, Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2 Målgruppa er fylkeskommunar, kommunar, Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten, frivillige organisasjonar, renovasjonsbransjen, næringsliv, næringslivsorganisasjonar, Fylkesmannen og andre statlige instansar som Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Senter for oljevern og marint miljø, Kystverket og Hamnevesen
20.04 - 21.04.2020 Fylkesting 20.-21.april
22.04 - 23.04.2020 Samling for opplæring i bedrift og opplæringskontorene Hotell Union Geiranger
15.06 - 16.06.2020 Fylkesting 15.-16.juni
23.06.2020 Fylkesutvalet 23.juni Fylkeshuset i Molde
12.10 - 13.10.2020 Fylkesting 12.-13. oktober
07.12 - 09.12.2020 Fylkesting 7.-9. desember Molde