Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
15.08.2022 Innspelsmøte ny kunstnarmelding Storyville på kulturhuset Plassen, Molde Regionale kunst- og kulturmiljø som produserer, utviklar og er engasjert i profesjonell kunst innan alle kunstuttrykk, kommunar og regionale interesseorganisasjonar som omfattar profesjonell kunst/kunstnarar
24.08 - 25.08.2022 Fylkeseldrekonferansen 2022 Thon Hotel Kristiansund Medlemmer i lokallag i Pensjonistforbundet og i Nasjonalforeningen for folkehelsen, kommunale eldreråd, politikarar, sekretærar og administrativt tilsette
07.09 - 08.09.2022 Frisklivssamling 7.-8. september 2022 Thon Hotel Innlandet, Kristiansund Tilsette i frisklivssentralar, folkehelsekoordinatorar og relevante leiarar/beslutningstakarar
13.09.2022 Kurs med Bibliogames på Sula bibliotek Sula bibliotek
27.09.2022 Tilskotsseminar - Slik kan du søke støtte frå fylkeskommunen 27.09.22 Digitalt Alle som søker tilskot hos fylkeskommunen til kulturområdet
29.09.2022 Kunsten sitt moglegheitsrom – kunsten si rolle i Møre og Romsdal i framtida Parken Kulturhus, Ålesund kommunar (kulturavdeling, samfunnsutvikling, kommunal planlegging), planleggarar og utviklarar innan by- og tettstadutvikling, kunstnarar,  offentlege og private oppdragsgivarar som jobbar med kunst i offentleg rom og andre som er interessert i kunst i by- og stadutvikling
19.10.2022 Tvergakonferansen 2022 Scandic Parken, Ålesund Saksbehandlarar på spelemidlar i kommunane, folkehelsekoordinator, planleggarar, byplanlegging/relevante prosjekter, og representant for barn og unge.
20.10.2022 Gjennomgang av spelemidelordninga Scandic Parken, Ålesund Representantar frå kommunar, idrettskrets, idrettsråd, friluftsråd og eventuelt andre aktørar på friluftsområdet, skyttarlag, og eigenorganiserte miljø.
26.10 - 27.10.2022 ABM-konferanse 2022 Scandic Kristiansund Tilsette i arkiv, bibliotek og museum i Møre og Romsdal fylke. Frivillige lag og organisasjonar knytt til kulturmiljø- og ABM-sektoren.
01.11 - 03.11.2022 Shared Reading, kurs leseleiar Quality Hotel Waterfront, Ålesund
09.11.2022 Fagdag om sjølvmordsførebygging i Molde Molde Kommunalt tilsette
09.11 - 11.11.2022 Kulturtankens årskonferanse i Kristiansund Kristiansund Kulturleiarar og -arbeidarar i kommunane, kulturorganisasjonar og institusjonar, kommunekontaktar DKS og UKM, kulturkontaktar DKS, kunstnarar, kulturskole, bibliotek, museum, lærarar med meir.
10.11.2022 Fagdag om sjølvmordsførebygging i Kristiansund Kristiansund Kommunalt tilsette
14.11 - 15.11.2022 Konferanse for kommunale råd for personar med nedsatt funksjonsevne Quality Hotel Waterfront, Ålesund
16.11 - 17.11.2022 Contemporary Pasts: Digital and Analogue Preservation and Presentation of Cultural Heritage Bilateral Workshop Zoom
30.11.2022 Fagdag om sjølvmordsførebygging i Ålesund Ålesund Kommunalt tilsette
04.12 - 05.12.2022 Fylkeskulturkonferansen 2022 Molde
31.01.2023 Fagdag om sjølvmordsførebygging i Ulsteinvik Ulsteinvik Kommunalt tilsette