Fylkeskommunen som arbeidsgivar

Med over 2500 medarbeidarar, og høg kompetanse og utviklingsdriv som varemerke, er vi opptatt av å vere ein god og attraktiv arbeidsgivar.  Vi jobbar kontinuerleg med å bygge ein kultur for læring og utvikling for dei som jobbar hos oss.

Vil du vere med å drive samfunnsutvikling på høgt nivå, er Møre og Romsdal fylkeskommune arbeidsplassen for deg.

Du finn oversikt over ledige stillingar på mrfylke.no/jobb

Som ny hos oss får du:

 • Introprogram i eininga med mellom anna rettleiing, fadder/mentor
 • Felles introduksjonsprogram om oppgåver, visjon og verdiar
 • Medarbeidarsamtalar
 • Kompetanseutvikling gjennom heile karrieren
 • Delta på fylkesakademiet
 • Leiarutviklingsprogam

Leiar- og medarbeidarutvikling

For å utvikle våre medarbeidarar, tilbyr vi leiarutviklingsprogram, leiaroppfølging, medarbeidar- og utviklingssamtalar, kompetanseplanlegging og ulike kompetansetiltak.

Fylkesakademiet tilbyr ulike kompetansetiltak og kurs for tilsette innan arbeidsgivar- og organisasjonsområdet. Akademiet står bak organisasjonskonferansen, leiarutviklingsprogram, introduksjonsdag, kurs og ulike kompetansetiltak. Kvart år tilbyr vi ein oppdatert kurskatalog for dei tilsette.

Pensjonsordning

Som tilsett i sentraladministrasjonen i fylkekommunen er du tilslutta pensjonsordninga i KLP.  Undervisningspersonale i dei vidaregåande skulane tilslutta pensjonsordninga i Statens pensjonskasse.

Pensjonsforsikringar

Du som tilsett er forsikra i KLP. Forsikringsavtalen omfattar:

 • Gruppelivsforsikring
 • Yrkesskadeforsikring
 • Ulykkesforsikring i fritida

Når blir du meldt inn og ut av forsikringsordningane?

 • Nye arbeidstakarar er med i ordninga frå tilsettingsdato.
 • Arbeidstakarar som sluttar eller går over på alderspensjon går automatisk ut av ordninga den dagen dei sluttar i jobben.
 • Uførepensjonistar er omfatta av gruppelivsforsikringane fram til dei når aldersgrensa for stillinga dei hadde

Du kan lese meir om pensjonsordning på klp.no

Du finn meir om pensjonsordninga på Statens pensjonskasse si nettside.