Tannhelsetenesta

Leiarar:

Tannhelsetenesta har ansvar for:

  • fremme tannhelsa i befolkninga og sørge for nødvendig førebygging og behandling
  • å jobbe for ei god tannhelse og ei god folkehelse ved å spreie kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Den offentlege tannhelsetenesta gir tilbod om tannhelsetenester til:

  • Barn og unge frå 0-18 år
  • Psykisk utviklingshemma over 18 år
  • Eldre, uføre og kronisk sjuke med opphald i institusjon
  • Personar som mottar heimesjukepleie
  • Ungdom som fyller 19 og 20 år i behandlingsåret betaler 25%
  • Andre prioriterte grupper 
     

Tannhelsetenesta er organisert i fire kompetanseregionar med ein overtannlege som er fagleg og administrativ ansvarleg leiar i kvar region.

Oversikt over tannklinikkane våre

Oversikt over tannhelseklinikkane våre fordelt på region