Fylkesordførar og fylkesvaraordførar

Fylkesordføraren er den øvste folkevalde leiaren i fylkeskommunen.

Fylkesordføraren leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet. Fylkesordføraren har møte-, tale- og forslagsrett i alle fylkeskommunale organ, men har berre stemmerett som vald medlem. I kontrollutvalet har ordføraren likevel berre møte- og talerett. 
Han er rettsleg representant for, og skriv under på vegne av fylkeskommunen i alle tilfelle der mynde ikkje er tildelt andre.

Portrett av mann med ordførarkjede - Klikk for stort bilete Magnar Fjørtoft

Anders Riise (H)

Fylkesordførar

Send e-post

Tlf.: 99 50 93 55

Portrett av kvinne - Klikk for stort bilete Magnar Fjørtoft

Anne Marie Fiksdal (FrP)

Fylkesvaraordførar

Send e-post

Tlf.: 45 39 33 03

 

Oversikt over alle utvala og politisk organisering finn du på mrfylke.no/politikk

Bilde av representantane i fylkestinget finn du i fotoarkivet vårt