Val

Fylkestingsvalet avholdes mandag 11. september 2023. I enkelte kommunar kan du også stemme søndag 10. september.

Viktige datoer i 2023

  • 31. mars: Frist for partia å levere inn listeforslag
  • 1. juni: Frist for godkjenning av listeforslag. Da veit vi korleis parti og kandidatar som stillar til val i fylket
  • 3. juli - 9. august : Tidlig stemmegiving
    Ordninga er meint for dei som ikkje kan stemme innafor forhåndsstemmeperioden eller på valdagen. Ordninga gjeld for alle 
  • 10. august: Forhåndsstemming starter og varer til og med siste fredag før valdagen
  • 8. september: Siste frist for forhåndsstemming
  • 11. september: Valdagen

Ønsker du meir informasjon om valordninga kan du sjå på Valdirektoratet sine valsider: www.valg.no  

Snarvegar