Val

Ved Stortingsvalet 2021 skal det veljast 8 mandatar frå Møre og Romsdal til Stortinget. 

Ønsker du meir informasjon om valordninga kan du sjå på Valdirektoratet sine valsider: www.valg.no  

Snarvegar