Val

Fylkestinget i Møre og Romsdal har 47 direkte folkevalde representantar. Desse blir valt kvar fjerde år.

Ønsker du meir informasjon om valordninga kan du sjå på Valgdirektoratet sine valsider.

Snarvegar