Søk

Filtrer ditt søk

Type innhold

Tema

Viser 1 - 15 av 16 treff på søkeordet «malene vike»

Rekord: Over 100 millionar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal

I dag vart det fordelt ein rekordhøg sum til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal. Klatreanlegget til Kristiansund fjellklubb, svømmeanlegget i Ulstein Arena og fleirbrukshallen i Idrettens Hus i Molde er blant dei som har fått godkjent store tilskot.

Entreprenør utfordra kommunen og sørga for at det blei solcellepanel på taket

På taket av den nye brannstasjonen i Herøy er det montert 450 kvadratmeter solcellepanel. Det ville truleg ikkje skjedd utan innspel utanfrå.

Fem millionar kroner til betre studieprogram

Høgskolen i Volda har fått fem millionar kroner til eit samarbeidsprosjekt for auka arbeidsrelevanse i høgare utdanning.

Får EU-støtte til å prøve ut nye gründer-tilbod

Gjennom fylkeskommunens internasjonale prosjektarbeid har gründerar i Møre og Romsdal og andre europeiske regionar fått eit betre tilbod. No vil EU støtte to nye gründer-tiltak.

Etablerer EU-nettverk i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune får 1,5 mill. kroner frå Forskingsrådet for å etablere eit EU-nettverk for Horisont Europa i Møre og Romsdal.

Koronatiltakspakke for kulturlivet sikra jobbar og aktivitet

Tiltakspakken til kulturlivet i Møre og Romsdal medverka til å sikre sysselsetting, aktivitet og auka kompetanse.

Malene Vike
Internasjonal rådgiver / Prosjektleder
71 28 03 08 / 918 93 231
Prosjektutvikling og prosjektledelse, internasjonal seksjon. Prosjektleder for: EU-nettverk Møre og Romsdal, Interreg Europe OSS - One Stop Shop, ekspertrådgiver for EØS prosjektet YENESIS.

Nyttig erfaringsutveksling mellom europeiske regionar

Regionen Catalonia i Spania ser til Møre og Romsdal når dei skal utvikle tenester og tilbod til gründerar.

hoppid.no blir tema på Europa-konferanse

hoppid.no skal vise andre regionar i Europa korleis ei døgnopen offentlege gründerteneste kan få fleire til å starte eigen bedrift.

Møre og Romsdal fylkeskommune tilrår opning av fylkesvegstrekningar for modulvogntog

Vegane kan opnast for lengre vogntog utan utbetringar og er viktige for å knyte næringslivet i Møre og Romsdal til riksvegnettet. Det er Vegdirektoratet som tek den endelege avgjerda om modulvogntog når dei nye veglistene blir oppdatert 1.

Terje Arnfinn Vike
Overingeniør
71 28 00 82 / 916 63 855
Tilstands registrering/NVDB.
FDV Plania.
Friksjonsmålinger

Avspark i Ålesund for stor europeisk gründersatsing

Denne veka kjem deltakarar frå Spania, Belgia, Polen, England, Slovenia og Bulgaria til Ålesund for å gjere det lettare å starte bedrift i Europa. Møre og Romsdal sit i førarsetet.

Med starthjelp i baklomma

hoppid.no har lansert første versjon av ei digital gründerteneste som skal gjere det enklare å starte bedrift. Tilbakemeldingane frå brukarane er lovande, og i løpet av hausten 2019 blir tenesta open for alle.

Fylkeskommunen vidareutviklar gründertenesta hoppid

EU-prosjektet OSS, som skal gjere det lettare for gründerar å starte bedrift, går på skinner. Nyleg var partnarane, med hoppid i spissen, samla i Hampshire i Sør-England for å

Velkommen til Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes 12. – 14. november

Det er utviklingsselskapet Nordveggen som saman med blant andre Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til tre dagar med fordedrag, nettverksbygging og erfaringsutveksling.