Berekraftskoordinatorar i Møre og Romsdal

For å halde fram arbeidet i berekraftssatsinga i Møre og Romsdal, har Statsforvaltaren finansiert fire engasjementstillingar for ein 2-årsperiode. Koordinatorane har eit ansvar for omlandskommunane som ressursperson og pådrivar for berekraftsspørsmål. I tillegg jobbar dei med prosjekt som omhandlar jordvern, matsvinn, mobilitet, sirkulærøkonomi, innkjøp, m.m. 

Har du spørsmål angåande berekraft, ta kontakt med din lokale berekraftskoordinator:   

Søre Sunnmøre: Regine Solberg Aklestad Regine.Solberg.Aklestad@volda.kommune.no (Volda er vertskommune) 

Romsdalen: Olena Klymenko: olena.klymenko@molde.kommune.no (Molde er vertskommune) 

Nordmøre: Rob Achterkamp rob.achterkamp@tingvoll.kommune.no (Tingvoll er vertskommune) 

Nordre Sunnmøre: Margrete Emblemsvåg margrete.emblemsvag@alesund.kommune.no (Ålesund er vertskommune)