Starte bedrift med gründertenesta hoppid.no

hoppid.no eit tilbod til deg som ønskjer å starte bedrift i Møre og Romsdal. 

Ta kontakt med ein rådgivar

hoppid.no har kontor over heile fylket. For å kome i kontakt med riktig rådgivar, anbefaler vi at du registrerer deg, skriv kort om forretningsideen din og kva du ønskjer å snakke om.

Du kan også ta kontakt for ein uforpliktande prat!

hoppid.no-kontor i Møre og Romsdal

Oppstartsprogram

hoppid.no Oppstart er eit kursprogram for å utvikle ein forretningside. Kurset går over 3 veker med 10 nettbaserte samlingar. Kurshaldar er rådgivingsselskapet Entreprenerdy.

Les meir og søk om delta (hoppid.entreperenerdy

Om hoppid.no

hoppid.no er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunane, Innovasjon Norge og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.