Starte bedrift med gründertenesta hoppid.no

hoppid.no-kontora i kommunane er første kontaktpunkt for deg som ønskjer å starte bedrift i Møre og Romsdal.

hoppid.no kan hjelpe deg med:   

  • Marknadsavklaring og forretningsmodell
  • Regelverk og krav til å etablere bedrift
  • Aktuelle kurs
  • Moglegheiter for tilskot og finansiering
  • Bygge nettverk og finne innovasjonsmiljø

Oppstartsprogram

hoppid.no tilbyr eit oppstartsprogram for deg som har ein forretningside. Programmet går over 3 veker med 10 nettbaserte samlingar.  Kurshaldar er rådgivingsselskapet Entreprenerdy.

 Les meir på nettsida hoppid.entreperenerdy

Ta kontakt med hoppid.no

  • Ta kontakt med hoppid.no-kontoret i kommunen din 

hoppid.no-kontor

hoppid.no er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunane, Innovasjon Norge og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.