Omstillingsprogrammet Skaparkraft

Skaparkraft er fylkeskommunens omstillingsprogram for det grøne skiftet i næringslivet. Programmet skal stimulere til regional utvikling av verdikjeder med fokus på berekraft og eksport. 

Dette vil Skaparkraft oppnå:  

  • Auka berekraftig eksport i Møre og Romsdal
  • Meir fornybar energi og tilgang til nødvendig infrastruktur 
  • Eit utdannings- og kompetansetilbod som gjer grøn omstilling mogleg  

Søk prosjektstøtte

Skaparkraft har fleire tilskotsordningar for å styrke eksportnæringane og stimulere til utvikling av nye næringar. 

Sjå alle tilskotsordningar

Delprogram

Kontakt