Program for berekraftig by- og tettstadutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider saman med kommunane for å utvikle levande og attraktive tettstadar i Møre og Romsdal. Vi bidreg gjennom:

  • by- og tettstadprosjekt
  • innspel til og rettleiing i planar og utviklingstiltak
  • nettverk, kurs og møteplassar
  • økonomisk støtte til prosjekt og tiltak 
  • samferdselsløysingar
  • plassering av sentrale bygg som skolar og tannklinikkar

Her finn du nyttige lenker om by- og tettstadutforming: