Visma InSchool (VIS)

I Visma InSchool (VIS) finn du alt som handlar om skolekvardagen, som for eksempel timeplan, fråvær og karakterar.  

Tilgang for elevar

Som elev ved ein vidaregåande skole i Møre og Romsdal loggar du inn på VIS med Feide-kontoen din (brukarnamn og passord). Innan skolestart mottar du ein SMS der du får informasjon om å aktivere Feide-kontoen din. 

Tilgang for foreldre/føresette til elevar under 18 år

Du som forelder/føresett loggar deg inn på VIS med ID-porten. Du må vere registrert med foreldreansvar i Folkeregisteret (FREG) og ha elektronisk ID for å få tilgang. Viss du som føresett ikkje har foreldreansvar i FREG, må skolen manuelt registrere deg i VIS. Dette kan gjelde for eksempel fosterforeldre. 

Registrer kontaktopplysningane dine så rast som mogleg, for å sikre eit godt samarbeid mellom heim og skole. Er du føresett til elevar som går på ulike skolar, må du registrere kontaktopplysningane dine på kvar skole. 

Tilgang for føresette og kontaktpersonar for elevar over 18 år

Er eleven over 18 år, må både elev og føresett signere på eit samtykkeskjema for at føresette kan få tilgang til VIS. Skjemaet får du frå skolen, og skal returnerast signert tilbake til skolen. 

Registrer kontaktopplysningane dine slik at skolen kan nå deg ved behov. 

Introduksjonsvideoar

Sjå introduksjonsvideo til føresette

Sjå introduksjonsvideo til elev