Fråværsreglement

Fråværsreglement for vidaregåande skole i Møre og Romsdal, sist oppdatert 4.7.2022. 

Fråværsreglementet er ein del av ordensreglementet i Møre og Romsdal fylkeskommune. Grunnlaget for reglementet er forskrift til Opplæringslova §§ 3-3, 3-9 og 3-45 om vurdering i fag, fråværsgrensa og føring av fråvær i vidaregåande opplæring.

Det blir rekna som fråvær når eleven ikkje er tilstades i opplæringa.

Fråværsreglement