IKT-reglement

IKT-reglement for vidaregåande skole i Møre og Romsdal, sist oppdatert 1.6.2024

Som elev må du rette deg etter det gjeldande IKT-reglementet. Reglementet er underordna skolereglane i Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK). Skolen kan i tillegg ha eigne særskilte reglar som omhandlar lokale forhold. Som elev pliktar du å halde deg informert om gjeldande reglement og eventuelle tilleggsreglar.

IKT-reglement for vidaregåande skole