IKT-reglement

IKT-reglement for vidaregåande skole i Møre og Romsdal. Sist oppdatert: 1.8.2021

Som elev må du rette deg etter det gjeldande IKT-reglementet. Reglementet er underordna Ordensreglementet. Skolen kan i tillegg ha eigne særskilte reglement som omhandlar lokale forhold. Møre og Romsdal fylkeskommune forkortast her MRFK.

IKT-reglement for vidaregåande skole