Rett til trygt skolemiljø

Du har rett til eit trygt og godt skolemiljø fritt for krenking, mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Det er di oppleving av korleis du har det på skolen som er avgjerande.

Meld frå viss du ikkje har det bra på skolen

Du kan sjølv velje korleis du vil melde frå. Du kan for eksempel snakke med kontaktlæraren, ein tilsett på skolen eller rektor. Du kan også varsle digitalt. 

Klikk her for å varsle digitalt
 

Om skolemiljø og varsling