Skolerute for skolar i Møre og Romsdal

Oversikt over skoledagar, ferie og fridagar for grunnskole og vidaregåande i Møre og Romsdal.

Skoleruta for skoleåret 2023 - 2024

Skoleruta for skoleåret 2023 - 2024
Månad Merknad Antal dagar
Januar Første skoledag etter jul: 3. januar 21
Februar Vinterferie: måndag 19. - fredag 23. (veke 8) 16
Mars Påskeferie: måndag 25. mars - måndag 1. april 16
April Første skoledag etter påske: tysdag 2. april 21
Mai Elevfri dag: fredag 10. mai 18
Juni Siste skoledag: fredag 21. juni 15
Sum 190

 

Skolerute for skoleåret 2024 - 2025

Skolerute for skoleåret 2024 - 2025
Månad Merknad Antal dagar
August Første skoledag: måndag 19. august 10
September 21
Oktober Haustferie: måndag 7. - fredag 11. oktober (veke 41) 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul: 20. desember 15
Januar Første skoledag etter jul: 6. januar 20
Februar Vinterferie: måndag 17. - fredag 21. februar (veke 8) 15
Mars 21
April Påskeferie: måndag 14. april - måndag 21. april. Første skoledag etter påske: tysdag 22. april 16
Mai Elevfri dag: fredag 30. mai 19
Juni Siste skoledag: fredag 20. juni 14
Sum 190