Hastestenger hurtigbåtkaia i Ålesund på grunn av skade

Som følgje av ein inspeksjon gjennomført av dykkarar blir hurtigbåtkaia ved Ålesund rutebilstasjon stengt frå måndag 17. juni fram til reparasjon er gjennomført.

- Inspeksjon gjort av dykkarar var eit ledd i eit anna vedlikehaldsarbeid. Under arbeidet vart det avdekt alvorleg skade på bærande pel på kaia. Den eine søyla var knekt. Dette inneber at vi ser oss nøydd til å stenge hurtigbåtkaia fram til reparasjon er utført, seier Ingrid Anne Lervik, bru- og kaiforvaltar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Bilete av den knekte søyla. Foto: O.E. Hagen AS Dykkerfirma

Det blir no jobba med å sjå på alternativ for utbetring av kaia, og det er truleg snakk om ein stengeperiode på om lag to veker.

Nyttar Skateflukaia i anleggsperioden

Skateflukaia bli nytta i perioden det blir arbeidd på hurtigbåtkaia på rutebilstasjonen, og det blir endra rutetider.

Skateflukaia i Ålesund

Når det gjelder skoleelevane som reiser frå Langevågen kl. 07:30 vil fartøyet ta sikte på å vere på Skateflukaia ca. kl. 07:50. Skolebussane til desse elevane vil i anleggsperioden gå frå Skateflukaia.

Nye rutetider frå 17. juni

Rutetidene blir òg oppdaterte i reiseplanleggaren til FRAM 18. juni.

Rutetider i anleggsperioden.