Løyvde 10,6 mill. i treårige driftstilskot

Kultur- og folkehelseutvalet har løyvd til saman 10,6 millionar kroner til 26 kulturinstitusjonar og andre allmennkulturelle organisasjonar i Møre og Romsdal for perioden 2022-2024.

Vedtaket i utvalet var einstemmig.

Vilkåra for driftstilskot er blant anna at aktiviteten må vere open, tilgjengeleg for alle og treffe eit større geografisk område ut over det lokale. Og at ein må arbeide for å styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal.

Etter politisk vedtak i fjor er det bestemt at dei treårige driftstilskota blir erstatta av to- eller fireårige driftstilskot frå 2025. Det betyr at 2024 er siste året med tildeling på treårig driftstilskot.

Desse fekk tilskot

Lista over kulturinstitusjonar og allmennkulturelle organisasjonar som fekk treårig driftstilskot:

 

Institusjon/organisasjonKommune/region

Tilskot:

Møre og Romsdal idrettskretsMøre og Romsdal

3 316 015

DNT RomsdalRomsdal

162 550

DNT SunnmøreSunnmøre

162 550

KNT Kristiansund og Nordmøre turistforening)Nordmøre

162 550

NJFF Møre og RomsdalMøre og Romsdal

162 550

Friluftsrådet Nordmøre og RomsdalNordmøre og Romsdal

281 753

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal - Stikk UT!Nordmøre og Romsdal

216 733

Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbundNordmøre og Romsdal

75 857

4H Møre og RomsdalMøre og Romsdal

123 538

Det frivillige skyttervesenRomsdal

81 275

Storfjordens VennerSunnmøre

41 179

Møre og Romsdal husflidslagMøre og Romsdal

378 199

Møre og Romsdal FolkemusikklagMøre og Romsdal

113 785

Rutebilhistorisk Forening avd. SunnmøreSunnmøre

35 761

VestlandsutstillingaMøre og Romsdal

147 378

SeanseMøre og Romsdal

1 394 677

Mediefondet Zefyr ASMøre og Romsdal

566 757

Vestnorsk filmsenterMøre og Romsdal

1 700 270

Surnadal BillagSurnadal

83 600

Kristiansund symfoniorkesterKristiansund

45 514

RomsdalsorkesteretRomsdal

41 179

Møre og Romsdal musikkrådMøre og Romsdal

523 410

NMF NordvestMøre og Romsdal

604 685

Ensemble DaliKristiansund

54 183

Noregs Ungdomslag i Møre og RomsdalMøre og Romsdal

86 693

Norsk ForfattersentrumMøre og Romsdal

75 857

Sum 

10 638 498

Lenke til saksliste, saksframlegg og møteprotokoll for kultur- og folkehelseutvalet sitt møte 6. februar 2024