Rusførebygging i skolen (Rusplan)

Rusførebygging i skolen (Rusplan)

Rusplanen skal bidra til ein lærestad fri for rus. Arbeidet skal ligge i årshjulet i skolane.