Problem med IT-infrastrukturen

Møre og Romsdal fylkeskommune har for tiden problem med komponentar i IT-infrastrukturen sin. Dette medfører at blant anna nettside, intranett og e-post ikkje fungerer. Vi beklager dei ulempene dette medfører for publikum og samarbeidspartnarane våre. Vi gjer vårt ytterste for å være tilbake i normal drift så snart som råd.

Det er forventa at ny del kjem frå Oslo i løpet av dagen, og at dette vil løyse problemet.