Berekraftfylket

Prosjektet Berekraftsfylket er avvikla i 2024 som følgje av vedtak i sak PS-13/24, sjå møteprotokollen her. Prosjektet har vore ei felles regional satsing på berekraft etter initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Berekraftsfylket la til rette for samarbeid mellom kommunane om løysing av felles, identifiserte berekraftsutfordringar med ei breidde av aktørar. Vidare jobba prosjektet med å bygge eit fellesskap mellom kommunane i Møre og Romsdal som styrka evna til heilskapleg og integrert berekraftsarbeid.