Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Åtte elevar frå Møre og Romsdal skal konkurrere i Skole-NM

26.- 27. april blir det arrangert Skole-NM. Dette er eit nasjonalt meisterskap i yrkesfag for elevar i vidaregåande skole. Åtte elevar frå fylket vårt skal delta.

Les meir

Kjøper inn skumslukkeutstyr på Seivika-Tømmervåg

Ferjesambandet Seivika-Tømmervågen har dei siste åra hatt ein auke i tal på kjøretøy med farleg last. Dette har ført til passasjeravgrensingar på ein del avgangar, noko fylkesrådmannen no ønsker å gjere noko med. 

Les meir

Frå 1. mai er det nye rutehefter for FRAM

Frå og med i år kjem alle bussane, hurtigbåtane og ferjene i Møre og Romsdal til å ha den same ruteperioden, med rutetider gjeldande frå 1. mai til 30. april i det påfølgande året. Dette er ei endring frå dei tidlegare åra, då det har vore ei ulik gyldigheit på perioden for bussane.

Les meir

Haram vgs. i moderne og tidsriktige lokale

Fredag markerte Haram vgs. at dei etter fleire år med byggeaktivitet, no har fått ein påbygd og nyrenovert skole. Skolen har no fått moderne i tidsriktige lokalitetar, både for elevar og tilsette.

Les meir

Møte i fylkestinget 26.-27.april

Årsrekneskap,  energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg og forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor er nokre av sakene som Fylkestinget skal behandle. 

Les meir

Bli med på Tettstadkonferansen 2017

Konferansen blir arrangert 7.-8. juni i Åndalsnes. 

Les meir

No kan du søke kunstnarstipend

Er du profesjonell kunstnar som er busett i Møre og Romsdal? Då kan du søke kunstnarstipend. Søknadsfristen er 1. juni 2017. 

Les meir

Over 1,7 millionar til viktige kulturminne i verdsarvområdet

Kultur- og folkehelseutvalet  har fordelt i alt 1 780 000 kroner til fire gode prosjekt i verdsarvområdet. 

Les meir

550 000 til verneverdige fartøy

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt ein sum på 550 000 kroner til verneverdige fartøy. 

Les meir

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 19. april

Fordeling av ulike tilskot til mellom anna friluftslivsaktivitet, fartøyvern, tiltak i statleg sikra friluftsområde og tiltak i verdsarvområdet er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Les meir